duurzaam.jpgWet Milieubeheer De Wet Milieubeheer is de belangrijkste milieuwet in Nederland. De Wet regelt allerlei algemene nationale onderwerpen op het gebied van milieu, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een vergunning nodig heeft. Daarnaast is er via de Wet Milieubeheer een groot aantal Europese wetten en regels in Nederland ingevoerd.

De Wet Milieubeheer is een raamwet die bestaat uit algemene regels. De doelstelling van de wet is de bescherming van mens en milieu tegen ongewenste effecten.

In hoofdstuk 9 van de Wet Milieubeheer is de REACH-verordening in Nederland van toepassing verklaard. De verplichtingen uit de Detergentenverordening zijn eveneens via de Wet Milieubeheer in Nederland ingevoerd. In de Wet Milieubeheer zijn diverse Nederlandse inspectiesdiensten aangewezen om toe te zien of de naleving van de  verplichtingen die deze Europese wetten voorschrijven.

Warenwet
De Nederlandse Warenwet is eveneens een raamwet. Veel van de zogenaamde uitvoeringsbesluiten (dat wil zeggen besluiten waarin staat hoe de regels moeten worden uitgevoerd) vallen onder de Warenwet. De belangrijkste categorie van producten waar regels voor zijn opgesteld die onder de Warenwet vallen is eet- en drinkwaren. Maar ook productveiligheid is een onderdeel in de Warenwet. Voor schoonmaakmiddelen zijn bijvoorbeeld het Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid en het Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën belangrijk.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies