Schoonmaakmiddelen voor consumenten mogen alleen op de markt gebracht worden, wanneer zij ten minste voldoen aan de Europese richtlijn Algemene Productveiligheid. Deze richtlijn stelt als eis dat alleen veilige producten in Europa mogen worden verhandeld. De richtlijn Algemene Productveiligheid geldt dus voor veel meer producten dan alleen schoonmaakmiddelen.

Eisen volgens de richtlijn Algemene Productveiligheid
De richtlijn verplicht producenten/leveranciers om producten te onderwerpen aan een veiligheidsbeoordeling, voordat zij op de markt gebracht worden. Bij deze beoordeling moeten alle relevante aspecten meegenomen worden. Ook dient er aandacht te zijn voor mensen die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor risico’s van bepaalde producten, zoals ouderen en kinderen.

Verder regelt de richtlijn Algemene Productveiligheid dat de fabrikant relevante informatie verstrekt,  bijvoorbeeld over hoe u een product veilig kunt gebruiken. Daarnaast moeten bedrijven maatregelen nemen mochten er toch problemen met een product ontstaan. Bijvoorbeeld een product terughalen uit de markt.
Ten slotte verbiedt de richtlijn om informatie te verstrekken die kan leiden tot onveilig gebruik van een product. In Nederland is de richtlijn opgenomen in de warenwet. Is een product onveilig, dan mag de Nederlandse overheid het van de markt halen.

Schoonmaakmiddelen
Voor veel producten bestaan al specifieke Europese richtlijnen. De verplichtingen uit de richtlijn Algemene Productveiligheid gelden ook voor deze producten voor zover deze verplichtingen niet expliciet of voldoende zijn afgedekt in de specifieke richtlijnen. Voor het bepalen van het gevaar van schoonmaakmiddelen gelden bepaalde eisen aan het etiket en de verpakking. Deze staan beschreven in de CLP-verordening. Ook stelt de Detergentenverordening speciale eisen aan schoonmaakmiddelen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies