REACH-verordening


De Europese Verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH) heeft als doel om veiliger te gaan werken met stoffen. Om deze reden verplicht REACH alle ondernemingen die chemische stoffen op de Europese markt brengen en importeren tot het verzamelen van informatie over de eigenschappen van deze stoffen. Ook moeten de aan het gebruik verbonden risico’s worden beoordeeld. Tevens moeten de nodige maatregelen worden genomen om de eventueel door de ondernemingen geconstateerde risico’s te beheersen.

Door de gekoppelde verplichting van gegevens verzamelen, beoordelen en zelfstandig maatregelen nemen, wordt de bewijslast voor het in de handel brengen van veilige chemische stoffen verschoven van de overheid naar de industrie.

Veiligheidsbeoordeling
Schoonmaakmiddelen bestaan (meestal) uit meerdere chemische stoffen. Van al deze ingrediënten wordt in het kader van de REACH-verordening gekeken naar de eigenschappen en het gebruik van producten waarin deze stoffen zijn verwerkt. Deskundigen maken op basis van deze gegevens een veiligheidsbeoordeling en stellen maatregelen op voor veilig gebruik.

Alleen als een product veilig gebruikt kan worden, mag het op de markt worden gebracht. Het kan zijn dat een product alleen als veilig kan worden beoordeeld onder bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld het dragen van handschoenen en gelaatsmasker zijn. De leverancier zal dit advies dan ook voorschrijven. Toepassingen die niet beschreven zijn in het productinformatieblad en waarvoor geen veiligheidsbeoordeling is opgesteld, zijn op termijn niet meer toegestaan.

Grondstofleveranciers van schoonmaakmiddelen zijn belast met het uitvoeren van de veiligheidsbeoordeling. Wilt u meer lezen over de wettelijke verplichtingen, dan kunt u deze nalezen op de website van de Nederlandse overheidshelpdesk.

Veiligheidsinformatieblad
Alle informatie om veilig met een stof of een product te kunnen werken, wordt in de keten doorgegeven. Vanuit de leverancier zal de informatie worden doorgegeven via het veiligheidsinformatieblad. Het veiligheidsinformatieblad wordt ook wel ‘safetydata sheet’ genoemd. In de wetgeving staat omschreven hoe dit blad eruit moet zien en welke gegevens erin moeten staan.

reach_prof.jpg

Op basis van de gegevens in het veiligheidsinformatieblad kan een werkgever zijn medewerkers veilig met een schoonmaakmiddel laten werken, het product juist opslaan en vervoeren.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies