Tijdens de productie van reinigingsmiddelen moet uiteraard veilig worden gewerkt, opgeslagen en geproduceerd zodat omwonenden, milieu en medewerkers geen gevaar lopen. Daarnaast zijn er ook tal van eisen waaraan een productielocatie moet voldoen, om de kwaliteit en veiligheid van een product te garanderen.

Enkele wetten en regels waaraan voldaan moet worden bij de productie van schoonmaakmiddelen:

  • Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet): draagt bij aan veilige werkplaats voor alle medewerkers 

  • Milieuvergunning: draagt bij aan een veilig bedrijf zodat omwonende en het milieu worden beschermt. Een bedrijf krijgt van de overheid (vaak de gemeente) een vergunning waarin vastgelegd is hoe deze bescherming geboden wordt. Denk aan afspraken over omgaan met afvalwater en chemische stoffen op het terrein 

  • Transportwetgeving: wegtransport van reinigingsmiddelen mag alleen worden uitgevoerd volgens de eisen uit het VLG/ADR. Hierin staan de eisen aan het verpakkingsmaterialen, hoeveelheden in een verpakking en eisen aan het voertuig waarmee vervoeren wordt. Ook wordt aangegeven wanneer op een verpakking of voertuig etikettering plaats moet worden

Een productieproces moet niet alleen veilige producten opleveren, maar ook altijd hetzelfde product. Een product moet een constante kwaliteit hebben. Veel bedrijven werken daarom ook nog met een managementsysteem waarin deze eisen zijn vastgelegd.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies