Alleen maar wetten opstellen is zinloos als er geen controle op is. Er zijn altijd personen die zich niet aan de wet houden, met opzet of per ongeluk. Een overheidsinspectie houdt iedereen bij de les en bestraft overtreders. Bovendien houden inspecteurs goed in de gaten of er in de praktijk situaties ontstaan, waarin de wet (nog) niet voorziet. De inspecteur kan ook vaststellen dan wet A in specifieke situaties wet B tegenspreekt. Het rapporteren van deze praktijksituaties is een taak van de inspectiediensten. Dit kan dan het begin zijn van een aanpassing van de wet.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de voormalige Keuringsdienst van Waren, bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenartikelen in de gehele productieketen: van grondstof tot eindproduct. Voor consumentenartikelen, waaronder was- en schoonmaakmiddelen, is de NVWA de instantie die controleert of bedrijven zich aan de wet houden.

De VWA controleert onder andere of wat op een etiket of verpakking staat, ook echt klopt. De NVWA gaat actief zelf op pad om producten te controleren, maar onderzoekt ook consumentenklachten over producten. De inspectiediensten krijgen inzicht in alle gegevens die de fabrikant heeft gebruik bij het opstellen van het etiket. Zij gebruiken deze gegevens om te controleren of de fabrikant inderdaad afdoende de veiligheid van het product kan waarborgen. Daarnaast test de NVWA ook producten. Meer informatie over de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit kunt u lezen op haar eigen website: www.nvwa.nl.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De ILT handhaaft de wetten en regels voor leefomgeving en transport. Zij controleert onder andere of de stoffen die gebruikt worden voor was- en schoonmaakmiddelen wel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid. Daarnaast controleert de ILT de veiligheid van het goederenvervoer over de weg. Het vervoeren van schoonmaakmiddelen valt onder het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ILT.

Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
Ook de inspectie SZW speelt een rol bij het handhaven van de wet- en regelgeving met betrekking tot schoonmaakmiddelen. Zij houdt toezicht op de veiligheid van de werkplek, bijvoorbeeld van productiemedewerkers in een fabriek voor schoonmaakmiddelen. Maar ook in andere situaties waarin werknemers beroepsmatig omgaan met producten kan de Arbeidsinspectie optreden. Meer informatie over de Arbeidsinspectie kunt u lezen op de website van Inspectie SZW.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies