In de wet worden schoonmaakmiddelen 'detergentia' genoemd. En voor detergentia geldt dat zij naast de verplichtingen uit REACH en de CLP-verordening, ook moeten voldoen aan de Europese Detergentenverordening (EG 648/2004). De Detergentenverordening schrijft voor alle Europese landen dezelfde regels voor. De verordening stelt eisen voor het milieu (biologische afbreekbaarheid) en eist dat bepaalde informatie op het etiket en/of op andere plaatsen beschikbaar moet zijn voor consumenten en professionele gebruikers.

Volledige biologische afbreekbaarheid
De Detergentenverordening eist dat detergentia die in Europa worden verhandeld alleen oppervlakteactieve stoffen mogen bevatten, die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Dit afbreken gebeurt hierbij voor een groot deel in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Oppervlakteactieve stoffen zijn het hart van een schoonmaakmiddel. Ze zorgen ervoor dat het te reinigen materiaal/oppervlak volledig vochtig wordt, verwijderen het vuil en houden het losgemaakte vuil in het sop. De Detergentenverordening eist een volledige biologische afbreekbaarheid voor alle typen oppervlakteactieve stoffen.

Aanvullende informatie over schoonmaakmiddelen
De Detergentenverordening verplicht fabrikanten om bepaalde informatie aan consumenten en professionele gebruikers te geven. Deze informatie heeft betrekking op de samenstelling van het detergens (schoonmaakmiddel) en over de aanwezigheid van mogelijke allergene stoffen. Voor consumentenproducten moet deze informatie op het etiket vermeld staan. Voor professionele producten mag deze informatie ook alleen op het veiligheidsinformatieblad vermeld worden. Lees over het etiket voor consumentenproducten en over het etiket voor de professionele gebruiker

Speciaal voor consumentenproducten moeten leveranciers een website voor geïnteresseerde consumenten beschikbaar hebben met nog meer uitgebreide informatie over hun producten. Met deze extra informatie kunt u, bijvoorbeeld als u voor een stof allergisch bent, een betere keuze maken.

Informatie speciaal voor medisch personeel
Naast de bovengenoemde ingrediënteninformatie moeten leveranciers op verzoek van medische beroepsuitoefenaren (artsen, ziekenhuizen) zorgen voor een gegevensblad voor medisch personeel. Dit gegevensblad bevat een volledige lijst van alle ingrediënten van het product in afnemende gewichtsvolgorde, en onderverdeeld in gewichtspercentage-klassen. Deze nieuwe voorziening biedt onder anderen bedrijfsartsen de gelegenheid om specifieke informatie te verkrijgen over hun detergentia die de aanwezige informatie in het Veiligheidsinformatieblad aanvult.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies