Wet- en regelgeving voor was- en reinigingsproducten

Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat iedereen zich moet houden aan dezelfde regels waardoor producten veilig zijn in het gebruik waarvoor ze zijn ontwikkeld. De belangrijkste wetgeving voor schoonmaakproducten op een rij:

Richtlijn Algemene Productveiligheid
stelt algemene eisen aan de veiligheid van producten die op de consumentenmarkt gebracht worden.

Detergentenverordening
stelt eisen aan schoonmaakmiddelen voor het milieu (biologische afbreekbaarheid) en eist dat bepaalde informatie op het etiket en/of op andere plaatsen beschikbaar moet zijn voor consumenten en professionele gebruikers

CLP-verordening
bepaalt hoe je het gevaar van een product bepaalt en hoe dit vermeld moet worden op het etiket. Denk daarbij aan de symbolen en standaardzinnen op het etiket. De CLP-verordening bepaalt ook verpakkingsaspecten, zoals een kindveilige sluiting

REACH-verordening
regelt het registeren en beoordelen van chemische stoffen die in Europa worden gebruikt. REACH stelt verboden en beperkingen in het gebruik van bepaalde stoffen vast. Daarnaast geeft REACH aan hoe in de hele grondstoffenketen informatie over stoffen moet worden doorgegeven

•Stoffen- en Preparatenrichtlijn
is van vóór REACH en CLP. Geleidelijk worden de verplichtingen die beschreven werden in deze twee Europese richtlijnen, vervangen door REACH en CLP. Echter, vanwege een overgangsperiode is het mogelijk dat u nog tot juni 2017 producten tegenkomt die volgens deze oude wetgeving geëtiketteerd zijn.

Wet Milieubeheer en Warenwet
is de Nederlandse wetgeving die bovengenoemde Europese wetgeving in Nederland van kracht maakt

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Biocidenrichtlijn)
stelt eisen waaraan biociden(bijvoorbeeld desinfectiemiddelen) moeten voldoen voordat zij op de markt mogen worden gebracht. De eisen hebben betrekking op milieu, gezondheid en de werkzaamheid

Productie en vervoerswetgeving
naast eisen aan de producten zelf, moet ook tijdens de productie en het vervoer van reinigingsmiddelen worden voldaan aan wetgeving

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies