De rol van de overheid

De overheid stelt de regels en wetten (wetgeving) op voor schoonmaakmiddelen. Ook controleert ze de naleving van deze wetten (handhaving). De meeste wetten en regels worden gemaakt omdat er een probleem is dat om een oplossing van de Nederlandse of Europese overheid vraagt. Dit geldt ook voor de regelgeving met betrekking tot de veiligheid (voor gezondheid en milieu) van chemische stoffen en mengsels (producten). Was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn preparaten.

Zowel de Europese als de Nederlandse overheid gebruiken wet- en regelgeving om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Dit instrument werkt alleen goed als ook de gebruiker van stoffen en preparaten zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Europese richtlijnen
De regelgeving voor schoonmaakmiddelen wordt praktisch volledig door de Europese Unie bepaalt. Dit gebeurt meestal in goed overleg met de overheden van de lidstaten, de industrie en verschillende maatschappelijke organisaties. De belangrijkste Europese richtlijnen voor chemische stoffen en preparaten stellen eisen waaraan fabrikanten moeten voldoen voordat ze producten mogen verkopen. Zo zijn onder meer regels opgesteld voor het indelen, verpakken en etiketteren van gevaarlijke stoffen en preparaten. De belangrijkste Europese wetten leest u onder wet- en regelgeving.

De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat de Europese wet- en regelgeving goed in de Nederlandse wetgeving is verankerd. De Europese wetgeving is te handhaven zodra deze verankering heeft plaastgevonden. De belangrijkste Nederlandse wetten leest u onder wet- en regelgeving.  Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat de regels goed nageleefd worden (handhaving).

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies