Het begrip veiligheid

Voor de fabrikant is veiligheid van mens en milieu topprioriteit. Maar wánneer is een product veilig te noemen? Onder veiligheid verstaan we de mate van afwezigheid van mogelijk gevaarlijke situaties. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bestaat er altijd een kans dat er iets misgaat. Honderd procent veiligheid bestaat dus niet. De vraag die de fabrikant zich moet stellen, is: is de kans dat er een gevaarlijke situatie ontstaat klein genoeg? Of anders gezegd: is het risico aanvaardbaar?

Het verschil tussen risico en gevaar
Of u het risico aanvaardbaar vindt, hangt af van de ernst van het gevaar. De aanvaardbaarheid van een risico hangt af van de inschatting van de kans dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Wanneer u een product gebruikt waarbij een kans is van één procent op blijvend oogletsel, dan is dit minder aanvaardbaar dan één procent kans op misselijk worden. Een risico is dus de combinatie van kans en gevolg.

Factoren die onze risicobeoordeling beïnvloeden:

- Persoonlijke beleving
Een gevoel van veiligheid of onveiligheid komt tot stand door de manier waarop mensen de kans en ernst van het gevaar waarnemen. De eigen interpretatie speelt dus een rol. Volgens hun eigen waarneming vinden bijvoorbeeld bumperklevers de kans op een botsing zeer klein. Hun medeweggebruikers kunnen daar anders over denken.

- Kans en blootstelling
De kans dat een gevaar u treft, heeft te maken met de mate van blootstelling. De muizenval in de keuken van uw buurman is pas een gevaar voor uw tenen, als u in die keuken komt. Als u nooit bij uw buurman in de keuken op visite gaat, loopt u in dit geval geen risico. U kunt zich ook tegen blootstelling afschermen, door bijvoorbeeld veiligheidsschoenen te dragen.

- Aanvaardbaarheid
Als er een grote kans op een ernstig gevaar is, zullen velen het risico onaanvaardbaar vinden. Maar in geval van een kleine kans op een ernstig gevaar is de beoordeling lastiger. De bereidheid om een risico te aanvaarden hangt onder meer af van wat u er voor terugkrijgt. Als iets veel oplevert, neemt u meer risico dan als het u weinig oplevert.

- Nu of in de toekomst
Gevaren die zich in de toekomst kunnen voordoen, worden eerder geaccepteerd dan risico’s op korte termijn.

- Gevoel van controle
Als u invloed heeft op de kans dat er iets ernstigs gebeurt, is het risico beter aanvaardbaar.

- Beheersbaarheid van de gevolgen
Als u mogelijkheden ziet om zich te beschermen tegen het risico (denk aan de veiligheidsschoenen), acht u het risico eerder aanvaardbaar.

- Keuze uit risico’s
Soms is de vraag: neem ik het risico of niet? Maar meestal is de vraag: neem ik het ene of het andere risico? Het is dan een kwestie van het afwegen van twee risico’s en dat is niet altijd eenvoudig.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies