Veilig werken: GEIS

Schoonmakers moeten veilig kunnen werken met schoonmaakmiddelen. De werkgever moet bepalen of dit ook daadwerkelijk kan: moeten er bijvoorbeeld handschoenen worden gedragen? En hoe lang mag iemand achter elkaar met een schoonmaakmiddel werken? De informatie die een schoonmaakbedrijf nodig heeft om dit te bepalen staat in GEIS.

GEIS staat voor Generic Exposure Information Sheet, oftewel een algemeen blootstellingsinformatieblad. GEIS wordt door de fabrikant van schoonmaakmiddelen verstrekt.

De NVZ heeft 13 GEIS ontwikkeld voor de meest voorkomende toepassingen van schoonmaakmiddelen. De NVZ heeft dit gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie over veilig werken met schoonmaakmiddelen, gemakkelijk en begrijpelijk kan worden verstrekt. Met deze informatie kan de werkgever ervoor zorgen dat hij voldoet aan de eisen die in bijvoorbeeld Arbowetgeving en REACH aan veilig werken worden gesteld.

Om op de juiste manier met GEIS te kunnen werken heeft de NVZ een handleiding opgesteld. De handleiding kunt u hieronder downloaden, net zoals de 13 GEIS en de handleiding voor formulerende bedrijven. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de NVZ via +31 (0)30 692 18 80.


Ontwikkelingen rondom GEIS

Binnen de NVZ is een werkgroep hard aan de slag om ook GEIS voor industriële gebruiken te ontwikkelen. Op dit moment zijn er echter een aantal Europese ontwikkelingen die sterk van invloed zijn op de GEIS-aanpak, en voor vertragingen hebben gezorgd.

Er is bijvoorbeeld al akkoord tussen de verschillende Europese eindgebruik-sectoren dat de naam veranderd zal worden in “Safe Use of Mixtures Information”, afgekort tot SUMI. Deze naam zal dus niet alleen in de was- en reinigingsmiddelensector gebruikt gaan worden, maar bijvoorbeeld ook in de verfindustrie en de bouw. Bovendien wordt er gekeken of naast de terminologie ook het format van een SUMI tussen de verschillende sectoren geharmoniseerd kan worden. Daarnaast heeft het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) aangekondigd dat er significante, inhoudelijke wijzigingen rondom het beschrijven van toepassingen binnen REACH aankomen (de zogenaamde gebruiksdescriptoren). Deze wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat de SUMI in onze sector inhoudelijk gewijzigd moeten worden, met name de industriële gebruiken.

Om te voorkomen dat er in korte tijd grote veranderingen moeten worden aangebracht in de nieuwe SUMI’s, is besloten deze Europese ontwikkelingen af te wachten. Begin 2016 zullen vervolgens de nieuwe SUMI’s, voor zowel professionele als industriële toepassingen, gelanceerd worden. Tot die tijd blijven de reeds gepubliceerde GEIS van toepassing.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies