114441712.jpgOveral waar gewerkt wordt, moet worden gereinigd. Ieder toepassingsgebied stelt speciale eisen aan industriële reinigingsmiddelen. Het gaat om sectoren als:

- voedingsmiddelenindustrie

- landbouw

- transport

- gevelreiniging

- metaalindustrie

- reiniging bij brandschade

Voedingsmiddelenindustrie
De voedingsmiddelen- en drankenindustrie stelt zeer hoge eisen aan hygiëne. De reinigingsmiddelen in deze sector zijn vaak sterk alkalisch, omdat vlekken of aanslag vaak bijzonder hardnekkig zijn. Denk bijvoorbeeld aan vetten, aangebrande of aangekoekte eiwitten en/of zetmeelaanslag. Bij diverse productiemethoden en toebereidingen speelt water een grote rol, waardoor ontkalking en het voorkomen van kalkaanslag een belangrijke rol spelen bij het reinigingsproces. Daarnaast worden desinfectiemiddelen toegepast.

Veelgebruikte technieken zijn:

- voor hygiëne transportbanden

- CIP-reiniging (cleaning in place)

- schuimreiniging

Gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen in voedselbereidingsruimtes
In de markt wordt steeds vaker gevraagd om reinigings- en desinfectiemiddelen die een ‘keurmerk’ voor voedselveiligheid hebben. Zoals ‘HACCP-gekeurd’ of ‘food grade’ en andere varianten hierop. Op dit gebied zijn geen gereguleerde keurmerken beschikbaar. Een dergelijk claim zegt niets over de veiligheid en werkzaamheid van dat product; zowel producten met als zonder deze claims moeten voldoen aan de wetgeving. Klik hier voor meer informatie.

Hygiëne transportbanden
In de drankenindustrie worden transportbanden meestal continu schoon en nat gehouden door een zeepoplossing die op de band wordt gespoten en zorgt voor een zo klein mogelijke wrijving tussen band en flessen.

CIP-reiniging
CIP-reiniging (Cleaning in Place) vindt plaats bij zuivelfabrieken, productie van sauzen, bier, frisdrank en dergelijke. Er worden dan een bepaalde periode één of meer reinigings- of desinfectieoplossingen rondgepompt in leidingen en ketels. De tanks of ketels hebben sproeikoppen die ervoor zorgen dat de vloeistof in aanraking komt met de gehele tankwand en alle andere verontreinigde oppervlakken. Onderin de ketel wordt de oplossing via leidingen verder getransporteerd, waarbij ook de leidingen onderweg schoon worden.

Er is veel expertise nodig voor het goed instellen van het CIP-systeem. Voorspoeltijd, reinigingsfase, eventuele desinfectie en naspoeling, en de temperatuur waarbij dit alles gebeurt, worden voorgeprogrammeerd. Deze reinigingstechniek maakt vooral gebruik van de reinigingsfactor chemie, en nauwelijks van mechanische kracht (zie Reinigingsfactoren volgens Sinner). De gebruikte chemische middelen zijn dan ook krachtig. Om te voorkomen dat er lucht komt in de pompen en leidingen, moeten ze bovendien schuimgeremd zijn.

Schuimreiniging Schuimreiniging is vooral geschikt voor reiniging van verticale en diagonale oppervlakken, omdat het product langer in contact blijft met het oppervlak. Daardoor is de inwerktijd langer. In de meest eenvoudige vorm gaat het om een soort vloeistofbeker die op de waterleiding wordt aangesloten, die een injector heeft om reinigingsvloeistof aan te zuigen en een schuimlans. De injector is van het venturi-type (vergelijkbaar met hogedrukreiniger-injector). Het schuim ontstaat in de lans:

a. doordat lucht aanzuigt door een stelsel van gaatjes,

of b. door de vloeistof door poreus materiaal te leiden.

Dit eenvoudige systeem wordt vooral ambachtelijk gebruikt, in slagerijen, viswinkels, en dergelijke, omdat de waterdruk (en daardoor de schuimvorming) niet hoog is.

Een andere techniek is het gebruik van een schuimketel: de reinigingsoplossing wordt in een afgesloten roestvrijstalen ketel met een compressor op 5 à 6 bar druk gebracht. Deze oplossing wordt vervolgens naar wens vermengd met lucht, en via een slang en een spuitlans als schuim op het oppervlak aangebracht. Dit zorgt voor zeer stabiele schuimvorming.

De schuimketel heeft als nadeel dat hij eerst drukvrij moet worden gemaakt, voordat hij opnieuw gevuld en weer op druk gebracht kan worden. Bij gebruik van meerdere reinigingsproducten moet dit proces een aantal keren worden herhaald, of zijn er meerdere schuimketels nodig.

De meest geavanceerde techniek is een ringleidingsysteem. Hierbij worden één of meer reinigings- of desinfectiemiddelen in tanks of vaten opgeslagen buiten de productieruimte. Een pompunit van hogedrukpompen zorgt via een ringleidingsysteem voor de verdeling van water op een aantal aftappunten (satellieten). Op ieder aftappunt kan een slang worden aangesloten met een schuim- en spuitlans. Via leidingen zijn ook de opslagtanks van reinigingsmiddelen verbonden met de aftappunten. Een injector zorgt voor vermenging van het reinigingsmiddel met water, als dat nodig is. De gebruiker heeft hierdoor de keus tussen met water afspuiten (injector blijft dicht; spuitlans) of met schuim reinigen (injector openen; schuimlans).

Landbouw
In de agrarische sector worden diverse reinigingsmiddelen gebruikt, bijvoorbeeld reinigers voor melkmachines of stallen. Daarnaast worden er desinfectiemiddelen toegepast.

Transport
Transportsystemen die gebruikt worden in productieprocessen, zoals lopende band-systemen of heftrucks, moeten regelmatig worden schoongemaakt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan wasstraten voor auto’s, bussen of treinen, die specifieke eisen stellen aan de te gebruiken reinigingssystemen.

Gevelreiniging
Gevelreiniging is een specialistisch beroep. Het gaat hierbij niet alleen om het verwijderen van graffiti, maar bijvoorbeeld ook om het aanbrengen van een beschermlaag op de gevel. Vroeger werd er voor de chemische reiniging van gevels meestal gebruikgemaakt van fluorwaterstofzuur. Dit is het enige zuur dat het gesteente kan etsen, waardoor het vuil uit de poriën en van de oppervlakte loslaat. Het is echter zeer gevaarlijk en giftig. Als het toch wordt gebruikt, moeten er uitgebreide voorzorgs- en beschermingsmaatregelen worden getroffen. Daarom gebruiken gevelreinigingsbedrijven tegenwoordig vaak andere reinigingsmethoden, zoals (zand)stralen. Die techniek wordt ook vaak gebruikt voor het verwijderen van graffiti. Oplos- en afbijtmiddelen zijn niet altijd afdoende om alle verf- en laksoorten te verwijderen. Dit is vooral moeilijk als de verf diep in de poriën van de steen is doorgedrongen.

Metaalindustrie
In de metaalindustrie zijn de verontreinigingen van een andere aard dan in de voedingsmiddelenindustrie. De reiniging van metaal is meestal een voorbewerking voor galvaniseren of lakken. Voor de hechting van de op te brengen laag is het essentieel dat vet, roest en oxidatie worden verwijderd van het metaal. Deze bewerkingen, de metaaloppervlaktebehandeling, zijn een vak apart.

Er zijn drie manieren om metalen te ontvetten:

- met een oplosmiddel. Inmiddels wordt deze methode minder gebruikt, vanwege de giftigheid van oplosmiddelen. In garages en werkplaatsen worden middelen op basis van white spirit of petroleum gebruikt om metaal te ontvetten. De oplosmiddelen moeten in olieafscheiders van het spoelwater worden gescheiden, zodat ze niet in de riolering terechtkomen

- dampontvetting: in een bak wordt een laag tri- of perchloorethyleen of trichloorethaan verwarmd; langs de bovenranden van de bak zijn koelspiralen of een koelmantel aangebracht. In deze dampzone wordt het metalen voorwerp gebracht. Dit is kouder dan de damp, dus de vloeistof condenseert op het voorwerp en het vet lost hierin op. Vet en oplosmiddel druipen terug in de bak

- alkalische ontvetting: sterk alkalische middelen worden in oplossing gebracht en ontvetten het metaal onder hoge temperatuur (80-100 °C)

Reiniging bij brandschade
Brand veroorzaakt niet alleen schade aan gebouwen en apparatuur door roet, vuil en water. Door de verbranding van allerlei kunststoffen in vloerbedekking, leidingen en meubels kunnen na het bluswerk corrosieve dampen ontstaan. Specialisten in reiniging bij brandschade gebruiken professionele reinigingssystemen om alle oppervlakken te neutraliseren en controleren en roestschade te voorkomen of te beperken.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies