Veiligheidsinformatieblad

Het Veiligheidsinformatieblad (afgekort als Vib) is een communicatiemiddel tussen de leverancier van een gevaarlijk product en de professionele gebruiker van zijn product. Naast het etiket is het Vib het belangrijkste middel voor het geven van informatie over veiligheid, gevaren en risico’s van stoffen en preparaten door de leverancier aan zijn afnemer. De structuur van een Vib is grotendeels wereldwijd gestandaardiseerd. De informatie op het Vib is meestal behoorlijk technisch. Bijvoorbeeld welke stoffen erin zitten, gevaren van de stoffen en allerlei andere eigenschappen van de stoffen die in het product zitten. De informatie op een Vib is onderverdeeld in zestien rubrieken. 

Zowel de REACH-verordening als de Arbo-regelgeving verplichten de ontvanger van een Vib om hier serieus mee om te gaan. De werkgever moet op basis van de informatie in het Vib alles in werk stellen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers met zo weinig mogelijk risico’s met het product kunnen werken.

Lees meer over het Vib voor professionele reinigingsproducten.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies