Veilig werken

Om veilig te werken zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven binnen de sector verwezenlijkt. Op deze pagina wordt het SUMI-intiatief toegelicht. 

 

SUMI


Schoonmakers moeten veilig kunnen werken met schoonmaakmiddelen. De werkgever moet bepalen of dit ook daadwerkelijk kan: moeten er bijvoorbeeld handschoenen worden gedragen? En hoe lang mag iemand achter elkaar met een schoonmaakmiddel werken? De informatie die een schoonmaakbedrijf nodig heeft om dit te bepalen, staat in een SUMI. SUMI staat voor Safe Use of Mixtures Information, oftewel informatie over het veilig gebruik van mengsels. SUMI's worden door de fabrikant van schoonmaakmiddelen verstrekt.

De NVZ heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van de SUMI-aanpak, die voorheen 'GEIS' werd genoemd. Uitgangspunt van de aanpak is dat de informatie over veilig werken met schoonmaak-middelen, gemakkelijk en begrijpelijk kan worden verstrekt. Met deze informatie kan de werkgever ervoor zorgen dat hij voldoet aan de eisen die in bijvoorbeeld Arbowetgeving en REACH aan veilig werken worden gesteld. Waar GEIS nog een initiatief was dat primair in Nederland werd toegepast, is de SUMI aanpak nu een EU-breed initiatief. Ook andere sectoren gebruiken inmiddels de SUMI-aanpak.

In een SUMI worden de benodigde risicobeheersmaatregelen (maximale gebruiksduur, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, ventilatie) beschreven om veilig te werken met een product. Voor elke handeling kunnen, afhankelijk van het product, verschillende maatregelen nodig zijn om veilig te werken. Dit is afhankelijk van het gevaar van het product. Per handeling (bijv. sprayen, poetsen) zijn er dan ook meerdere SUMI's opgesteld die verschillen in de combinatie van beheersmaatregelen. De fabrikant ('formuleerder') van het reinigingsmiddel dient aan de hand van het gevaar van het product te bepalen welke beheersmaatregelen voor het voorziene gebruik van toepassing zijn. Hiertoe selecteert de fabrikant welke SUMIs van toepassing zijn. De werkgever van de gebruiker van het product dient er vervolgens zorg voor te dragen dat de beheersmaatregelen nauw worden gevolgd door zijn medewerkers.

In totaal zijn er 28 SUMI's opgesteld voor professionele (reguliere) reinigingsmiddelen, en 30 voor industriële reinigingsmiddelen. Om op de juiste manier met SUMI's te kunnen werken is een handleiding opgesteld. Deze handleiding is zowel bedoeld voor fabrikanten als gebruikers van reinigings- en onderhoudsmiddelen.

De SUMI handleiding kunt u hieronder downloaden, in het Nederlands of het Engels.

Het is van belang om altijd met de laatste versie van de SUMI's te werken. De link om de SUMI's zelf te downloaden ontvangt u daarom als u hieronder uw e-mail adres achterlaat. Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te stellen van mogelijke updates van de SUMI's.

Moment geduld...