Desinfectie is - in veel situaties- een onmisbare schakel in het bereiken van een goede hygiëne. Een goede hygiëne kan alleen bereikt worden door een combinatie van goed schoonmaken en op de juiste plaatsen gericht desinfecteren. Met desinfecteren voorkom je de verspreiding van infecties in situaties waar een hoog risico is op de overdacht van ziektekiemen. In veel gevallen bereik je goede hygiëne door goed schoon te maken en is desinfecteren dus niet noodzakelijk.

Schoonmaken en desinfecteren: het verschil
Schoonmaken is het mechanisch of chemisch verwijderen van vuil. Schoonmaken met zeep of reinigingsmiddelen is meestal voldoende om vuil, allergenen en ziektekiemen te verwijderen. Met desinfecteren (ontsmetten) worden micro-organismen afgedood of op een andere chemische wijze onschadelijk gemaakt. Met desinfectie wordt de hoeveelheid micro-organismen gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau waarbij het risico op besmetting zeer laag is. De reden om te desinfecteren is dus om jezelf en je omgeving gezond te houden. 

Lees verder over:

Wettelijke kaders van desinfectie