De schoonmaakindustrie behoort tot een van de grootste werkgevers in Nederland. De branche is goed voor een aanzienlijke toegevoegde waarde aan het nationaal inkomen. Toetredingsdrempels voor nieuwe ondernemers en werknemers zijn laag.

Schoonmaken is thuis belangrijk, maar ook in veel verschillende professionele sectoren. In elke sector worden andere producten gebruikt, omdat er andere doelen zijn van het schoonmaken.