Door lid te worden van de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam staat u als ondernemer niet alleen. U sluit zich aan bij een groot netwerk van kennis en contacten. De NVZ vertegenwoordigt een groot deel van de reinigingsbranche in Nederland en kan daardoor de collectieve belangen optimaal behartigen. De NVZ laat haar stem horen op die plaatsen waar de belangen van haar leden in het geding zijn.

Download hier onze nieuwe lidmaatschapsbrochure

Lid worden van de NVZ biedt:

 • Toegang tot het belangrijkste netwerk van de was- en reinigingsmiddelen industrie;
 • Als eerste de meest actuele informatie over uw industrie;
 • Advies en ondersteuning op maat, door onze gespecialiseerde medewerkers;
 • Heldere en praktische informatie via de website;
 • nieuwsbrief en regulatory update;
 • voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en seminars;
 • Crisismanagment voor algemene industrie-onderwerpen;
 • Belangenbehartiging bij overheden (nationaal en Europees) en NGO's;
 • Trends en ontwikkelingen via omzetstatistieken.

Aanmelden als lid
Als u lid wilt worden, kunt u zich schriftelijk bij ons aanmelden. Wij ontvangen daarvoor graag de volgende gegevens van u:

 • een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 • een omschrijving van de gebieden in de reinigingsbranche waarin uw onderneming in Nederland actief is

Na ontvangst van deze gegevens maken wij graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking met u en uw onderneming.

Opzeggen lidmaatschap
'Opzegging geschiedt door aangetekend schrijven aan de directeur, uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar. Indien de opzegging ná 30 september van enig jaar wordt ontvangen, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende jaar.' (statuten NVZ, art. 5, lid 1c)

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie? Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.