Duurzaam Verpakken: het belang van een holistische benadering   

16 december 2022 

De NVZ en haar leden ondersteunen het streven naar een afname van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal: Hoe minder verpakkingsmateriaal er op de markt wordt gebracht, hoe minder er uiteindelijk ingezameld en gerecycled hoeft te worden. Fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen zetten zich daarom al decennia lang in voor het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. De problematiek rondom (kunststof) verpakkingen is helaas niet op te lossen door gewoon de lichtst mogelijke verpakking op de markt te zetten. Voor een duurzame verpakkingsketen moeten we richting een circulaire verpakkingsketen

De NVZ zette deze kwestie uiteen. Lees hier het gehele standpunt.


Misleidende reclame-uitingen

1 juni 2022

De NVZ zet zich actief in om misvattingen over chemie en duurzaamheid uit de wereld te helpen en het vertrouwen in de producten die onze leden op de markt brengen, te verbeteren. Helaas zijn er veel partijen die via hun reclame-uitingen deze misvattingen alleen maar versterken en daarmee de inzet van de NVZ als branchevereniging tegenwerken. In dit document worden vier aanbevelingen over reclame-uitingen toegelicht die moeten voorkomen dat individuele bedrijven de activiteiten en inspanningen van de gehele sector negatief beïnvloeden.

Alle partijen actief op de markt van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen zouden reclame-uitingen aan vijf hoofdonderwerpen moeten toetsen:

1. Controleer of claims niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving;
2.  Gebruik termen als ‘synthetisch’, ‘chemisch’ of ‘natuurlijk’ niet misleidend;
3. Wek niet de suggestie dat producten die aan de wet voldoen ‘onveilig’ zijn;
4. Speel niet in op misleidende informatie over specifieke ingrediënten;
5. Benader duurzaamheid op holistische wijze en houd rekening met de gehele levenscyclus.

Lees het complete standpunt met toelichting hier.


Gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen in voedselbereidingsruimtes

15 mei 2022

In de markt wordt steeds vaker gevraagd om reinigings- en desinfectiemiddelen die een ‘keurmerk’ voor voedselveiligheid hebben. Zoals ‘HACCP-gekeurd’ of ‘food grade’ en andere varianten hierop. Op dit gebied zijn geen gereguleerde keurmerken beschikbaar. Een dergelijk claim zegt niets over de veiligheid en werkzaamheid van dat product; zowel producten met als zonder deze claims moeten voldoen aan de wetgeving.

Vind hier het NVZ standpunt.


Duurzame palmolie

1 mei 2022

Derivaten uit palmpitolie worden binnen de was- en reinigingsmiddelensector gebruikt als surfactants. Palmpitolie biedt een goed alternatief voor niet-hernieuwbare grondstoffen, maar het imago van palmolie komt steeds meer onder druk te staan. Dit heeft ertoe geleid dat claims zoals ‘vrij van palmolie’ steeds vaker voorkomen. Het is echter maar zeer de vraag of het toepassen van alternatieven voor palm(pit)olie of derivaten daarvan een duurzaamheidswinst oplevert. Bovendien zijn er waarschijnlijk niet altijd geschikte alternatieven voorhanden, wat de vraag oproept of dergelijke claims wel altijd terecht zijn.

De NVZ heeft een reactief statement opgesteld waarin deze kwestie uiteengezet is.