NVZ-uitgaven

 

Desinfectiemiddelen in het (pluim)veetransport: aanmaken en doseren

Goede hygiëne wordt bereikt door (pluim)veetransportmiddelen eerst goed te reinigen en vervolgens te desinfecteren. Hierbij is het van belang dat desinfectiemiddelen op de juiste manier en in de juiste concentratie worden gebruikt om een goed desinfectieresultaat te krijgen. Deze brochure zet een aantal voorbeelden uiteen voor gebruikers van desinfectiemiddelen voor het (pluim)veetransport.

 


Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij

NVZ en Stichting Avined presenteren hun gezamenlijke uitgave 'Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij'. In deze brochure wordt onder meer ingegaan op de betekenis van bepaalde claims op het gebied van bijvoorbeeld milieu, voedselveiligheid, en gezondheid van mens en dier, hoe reinigingsmiddelen veilig en effectief gebruikt kunnen worden en op deze wijze bijdragen aan een voedselveilig product, en een goede hygiëne. Ook is een samenvatting van de brochure beschikbaar.


Slim Desinfecteren

De NVZ presenteert met trots haar nieuwe uitgave ‘Slim Desinfecteren’. In deze brochure wordt ingegaan op het slim gebruiken van desinfectiemiddelen in en om het huis: wanneer moet je een desinfectiemiddel toepassen? Welk desinfectiemiddel is dan geschikt? Hoe gebruik ik een desinfectiemiddel?


Slim Wassen

De uitgave Slim Wassen is niet alleen bedoeld voor de student die op kamers gaat en nog veel moet leren over wassen, maar ook voor bijvoorbeeld gezinnen voor wie wassen heel vanzelfsprekend is. Een ieder zou zich moeten afvragen: was ik wel slím, dat wil zeggen effectief, efficiënt en duurzaam? Denk hierbij aan het sorteren van de was, en het kiezen van het juiste wasprogramma en wasmiddel.

 


Hygiëne tijdens het melkproces

Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met een goede hygiëne verspreiding van ziektes voorkomen. Samen met de NZO, heeft de NVZ de brochure 'Hygiëne tijdens het melkproces' uitgebracht.


Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen

De naam zegt het al: Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen. Met deze uitgave geven we u handvatten voor het verstandig gebruiken van desinfectiemiddelen.


Slim en Schoon

In 'Slim en schoon' heeft de NVZ, passend bij de drie pijlers Schoon, Hygiënisch, Duurzaam, een uitgave uitgebracht over het maatschappelijk nut van mechanische schoonmaaksystemen (machines).


Hygiëne Thuis

Onze uitgave over hygiëne en hoe dit te bereiken: Hygiëne thuis
Alles wat u moet weten over de basisprincipes van een goede en gezonde hygiëne verzameld in één handzame brochure!


Duurzaam hier en nu

 Dat de was- en reinigingsmiddelenbranche duurzaamheid door de gehele keten hoog in het vaandel heeft staan en daarnaar acteert, is iets wat u na het lezen van de uitgave 'Duurzaam hier en nu' zult begrijpen.


Schoonmaken hier en nu

De speciale uitgave over wassen en reinigen: Schoonmaken hier en nu

Hierin leest u over het belang van schoonmaken voor een goede hygiene. Op school, thuis, op het werk, elke dag wordt er schoongemaakt.Schoonmaken maakt daarmee een vanzelfsprekend, maar essentieel onderdeel uit van ons dagelijks leven.


Verder vindt u hieronder NVZ-folders ingedeeld naar de volgende categorieën: Duurzaamheid, Reinigingsmiddelen en ingrediënten, Professioneel schoonmaken (producten en machines), Desinfectie en Wetgeving.

 

Algemeen
Informatie over de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
Professioneel schoonmaken: Belangrijk voor de volksgezondheid, hygiene en welzijn

Handout handen wassen

Handout handen desinfecteren

Handout risicosituaties hygiëne in en om het huis

Handout oppervlakhygiëne tijdens coronacrisis

Duurzaamheid
Brochure: Veilig gebruik van capsules met vloeibaar wasmiddel
Brochure: Duurzaam schoonmaken (consumenten)
Brochure: Duurzaam schoonmaken (professionele gebruiker)
Factsheet: Biologische afbreekbaarheid
Factsheet: (Vaat)wassen op lage temperaturen
Brochure: Symbolen voor veilig gebruik

Reinigingsmiddelen en ingrediënten
Brochure: Microbiologische reinigingsmiddelen
Leaflet: Cleaning with micro-organisms (EN)
Brochure: Werking en ingrediënten
Factsheets: Luchtverfrissers
Factsheets: Geconcentreerde wasmiddelen
Een kind kan de was doen (over wassen van textiel)

Professioneel schoonmaken - producten
GEIS: Veilig werken met professionele schoonmaakmiddelen

Omgaan met ethanolhoudende reinigings­ en desinfectiemiddelen
Factsheets: Professionele reinigingsmiddelen - veilig en prettig werken
Schoonmaakterminologielijst (SIS-T)
(NL): NVZ Handleiding: Aanbevelingen voor eigenschappen handschoenen in Rubriek 8.2 van het Vib
(EN): NVZ Guidance: Recommendations on glove properties in SDS Section 8.2

Professioneel schoonmaken - machines
Factsheet: Reinigingsmachines
Brochure: Onderhoud en veilig omgaan met batterijen in reinigingsmachines

Desinfectie

NVZ Handout Neveldesinfectie

NVZ Handdesinfectiemiddelen bij ingang winkels en bedrijven
Brochure: Desinfecteren - nut en noodzaak
Factsheet: Bijdrage van desinfectiemiddelen aan de bestrijding van dierziekten
Factsheet: Bijdrage van desinfectiemiddelen aan de hygiëne in de gezondheidszorg
Factsheet: Voorkómen van bederf in de industrie (systeemconservering)

Wetgeving
Detergentenverordening (versie voor consumenten)
Detergentenverordening (versie voor institutionele en industriële schoonmaakmiddelen)
Omgaan met LQ kenmerking
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de Praktijk

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies