Doelstelling

Doelstelling van de NVZ Commissies  is om een representatieve mening van de branche te formuleren over onderwerpen op haar aandachtsgebied.

De Beleidscommissie (BC)

De Beleidscommissie NVZ (BC) ondersteunt de vereniging bij het formuleren en uitvoeren van een beleid dat streeft naar vrijheid bij het op de markt brengen van was-, reinigings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen, waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt dat producten niet alleen veilig en duurzaam zijn, maar ook als zodanig door de samenleving worden ervaren. De Beleidsgroep informeert en adviseert het bestuur over het te voeren beleid van de vereniging. Zij formuleert daarbij standpunten en bereidt beslissingen voor. De voorzitter van de beleidsgroep is (adviserend) lid van het bestuur en zorgt voor terugkoppeling naar en afstemming tussen beide gremia.

De Technische Commissies

De Technische Commissie NVZ (TC) ondersteunt de vereniging en haar leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot het op de markt brengen en produceren van producten die onder de NVZ vallen. Zij signaleert problemen op het gebied van implementatie, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en denkt na over oplossingen hiervoor. Zij is een klankbord voor de vereniging bij de  activiteiten met als doel de leden op praktische wijze te  informeren over en ondersteunen bij  de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende gevallen is zij gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zoals de inspectiediensten en andere belanghebbenden. Tenslotte adviseert de TC  het secretariaat bij het uitdragen van de  branche visie zowel intern naar de leden als naar externe partijen zoals overheden, NGO's en andere brancheverenigingen. De Technische Commissie Machines doet dit specifiek voor reinigingsmachines voor de professionele markt.

Aandachtsgebieden

Iedere Technische Commissie richt zich op twee soorten onderwerpen:

  • met een technische invalshoek: bijvoorbeeld productformuleringen; wet- en regelgeving niet alleen over producten, maar ook met betrekking tot productie, opslag, milieu, transport, emissies en Arbo;
  • met een Public Relations-invalshoek: onderwerpen die samenhangen met de reputatie van de leden en hun producten.

 

Secties

Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde gemeenschappelijke belangen en/of interesse op een samenhangend terrein en/of op langere termijn. Een sectie kan onderwerpen voordragen waarover de algemene ledenvergadering een beslissing dient te nemen.

Iedere sectie onderhoudt contacten met de relevante actoren voor die sectie. Het verenigingsbureau ondersteunt de secties in haar werkzaamheden. De verschillende secties zijn:

Nifim:

business-to-business reinigings- en onderhoudsmiddelen en reinigingsmachines, al dan niet als systeem aangeboden.

Desinfectie:

biociden en in het bijzonder de desinfectiemiddelen voor zowel consumentenproducten als professionele producten.

Producenten:

onderwerpen die direct van invloed zijn op in Nederland producerende - met name middelgrote en kleine bedrijven; bijvoorbeeld arbeidsomstandighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Nederlandse stoffenbeleid enzovoort

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies