NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is sinds haar oprichting in 1948 uitgegroeid tot  Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. In 2015 heeft de NVZ een re-branding doorgemaakt, waarbij zowel de naam (van Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten naar NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam) als de visie en missie van de vereniging zijn gewijzigd. 

Een branchevereniging vertegenwoordigt een verzameling van meerdere bedrijven uit één branche. Bedrijven uit de branche worden lid omdat de bundeling van krachten vaak veel meer oplevert dan individueel werk. In eerste instantie behartigt de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam de collectieve belangen van aangesloten leden. Daarnaast positioneren wij ons als kenniscentrum, door onze uitzonderlijke positie in een netwerk van experts. 

In onderstaand organogram is te zien hoe de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is opgebouwd. De dagelijkse gang van zaken en uitvoering van doelstellingen wordt geregeld door de bureauleden. Daarnaast heeft de NVZ een ALV en bestuur dat daarboven staat. Dit bestuur wordt jaarlijks gekozen door middel van een stemming op de Algemene Ledenvergadering. De verschillende commissies vertegenwoordigen een specifiek aandachtspunt van de NVZ. Daarin nemen NVZ-bureauleden en werknemers van NVZ-leden plaats.

Organogram NVZ.JPG

Wat wij op jaarlijkse basis bereiken, kun je lezen in het jaarverslag. Lees het jaarverslag van 2019 of bekijk de oudere jaarverslagen op onze downloadpagina.

Daarnaast is de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam onderdeel van een groter, Europees netwerk. Wij zijn - als branchevereniging - zelf ook lid van een vereniging, namelijk de A.I.S.E. Door op internationaal niveau samen te werken, is het mogelijk om veel grotere, belangrijke veranderingen te bewerkstellingen. Samen met dit veel grotere netwerk hebben wij op Europees niveau al verschillende doelstellingen bereikt. . Een goed voorbeeld daarvan is de Charter voor duurzaam schoonmaken, een Europees keurmerk dat duidelijkheid biedt over duurzaam schoonmaken.