Dat is een vraag die anno 2021 actueler is dan ooit tevoren. Het belang van hygiëne is enorm toegenomen. Maar wat is dan “hygiëne” en wanneer volstaat reinigen niet meer alleen en moet er ook worden gedesinfecteerd? Op deze vragen geven NVZ -schoon | hygiënisch | duurzaam en de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) in de brochure “ 10 definities, claims en adviezen” antwoord. Daarnaast wordt er ingegaan op het herkennen van desinfectiemiddelen en claims die in de markt ten aanzien van desinfectie door producenten van middelen worden gesteld. NVZ en VSR sluiten af met een aantal adviezen waar iedereen – van middelenproducent via consument tot (professionele) gebruiker - zijn voordeel mee kan doen.

De gezamenlijke brochure van NVZ en VSR kunt u hier downloaden.

Let op! In de periode tussen 4 maart 2021 en (waarschijnlijk) 5 september 2021 is er een uitzonderingsgroep binnen de toegelaten desinfectiemiddelen. Dat zijn de desinfectiemiddelen die onder de tijdelijke, verlengde vrijstellingen vallen. Deze vrijstellingen zijn opgesteld vanwege de situatie rondom COVID-19. In de brochure van VSR en NVZ vindt u uitleg over hoe de CTGB en ECHA databanken voor toegelaten (desinfectie)middelen werken. De middelen die onder deze specifieke vrijstellingen vallen, worden niet opgenomen in de databanken. Of een middel binnen de vrijstellingen valt en dus veilig en legaal toepasbaar is, vindt u op de website van CTGB https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-18221.html