Duurzaam Verpakken: het belang van een holistische benadering   

December 2022 

De NVZ en haar leden ondersteunen het streven naar een afname van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal: Hoe minder verpakkingsmateriaal er op de markt wordt gebracht, hoe minder er uiteindelijk ingezameld en gerecycled hoeft te worden. Fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen zetten zich daarom al decennia lang in voor het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Dit gebeurt met name door compactering van producten (zie voor meer informatie de A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning).  

 

Inzet op preventiebeleid is niet genoeg 

De problematiek rondom (kunststof) verpakkingen is helaas niet op te lossen door gewoon de lichtst mogelijke verpakking op de markt te zetten. Voor een duurzame verpakkingsketen moeten we richting een circulaire verpakkingsketen. Op die manier gebruiken we nauwelijks meer virgin plastic en gaat er ook geen plastic meer de verbrandingsoven in. Om zo ver te komen zijn er in ieder geval twee dingen belangrijk:  

  1. De toepassing van gerecycled materiaal (recyclaat); 

  1. De recyclebaarheid van verpakkingen. 

Op dit moment is het beschikbare recyclaat niet altijd van voldoende kwaliteit. Daarom is het nu vaak nog zo dat verpakkingen die volledig van recyclaat worden gemaakt wat zwaarder zijn dan verpakkingen van virgin materiaal, om aan dezelfde veiligheidseisen te kunnen voldoen. Daarom is het zo belangrijk om, naast de toepassing van recyclaat, ook in te zetten op recyclebaarheid. Zo genereren we steeds hoogwaardiger recyclaat en kunnen de verpakkingen die hiervan gemaakt worden ook steeds lichter worden gemaakt. Naast het gebruik van plastic wordt door fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen ook gekeken naar de mogelijkheid om ander verpakkingsmateriaal zoals karton in te zetten, om zo de circulariteit van verpakkingen te verbeteren.  

 

Focus ook op de transportverpakking

Enkel inzetten op preventiebeleid gaat voorbij aan de andere belangrijke aspecten om tot een circulaire verpakkingsketen te komen. Zelfs wanneer je je beperkt tot deze eendimensionale visie op de verduurzaming van verpakkingen, dan nog is het belangrijk om niet alleen te focussen op de zogenoemde primaire verpakking, ofwel de directe verpakking. Voor was- en reinigingsmiddelen is dat vaak een kunststof fles. Om de milieu-impact van een verpakking goed te kunnen bepalen, moet ook gekeken worden naar de secundaire en tertiaire verpakking: de transport verpakking. Soms kan het qua milieu-impact gunstiger zijn om voor een iets zwaardere primaire verpakking te kiezen, omdat er dan hele lichte transportverpakkingen gebruikt kunnen worden.  

 

De gehele levenscyclus telt mee 

Als wordt gekeken naar de milieu-impact van was- en reinigingsmiddelen, dan moet de hele levenscyclus van de producten binnen beschouwing worden genomen. De verpakkingen vormen hier slechts onderdeel van. Door fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen wordt niet alleen gewerkt aan het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen maar aan alle onderdelen van de levenscyclus, waaronder ook de gebruiksfase door bijvoorbeeld het wassen op lagere temperaturen mogelijk te maken.  

 

Een holistische benadering is essentieel 

Concluderend, voor het verduurzamen van verpakkingen is een holistische benaderingen essentieel. Dit houdt in: een benadering waarin wordt gekeken naar 1) minimalisatie van het verpakkingsmateriaal, zowel voor de primaire als voor de secundaire en tertiaire verpakking, 2) de recyclebaarheid van de verpakking en 3) de mogelijkheid om recyclaat toe te passen. 

Dit zijn allemaal aspecten waar in het verpakkingsbeleid van fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen rekening mee wordt gehouden. Dat wordt hard gemaakt met cijfers van onder andere het Charter for Sustainable Cleaning en het Europees initiatief op het gebied van kunststof verpakkingen.