Mengend Nederland wil snel voldoende beschikbaarheid van duurzame grondstoffen

Utrecht, 6 december 2021

Voor een duurzaam Europa is een duurzame industrie onmisbaar. Mengend Nederland vraagt daarom urgent aandacht voor de beschikbaarheid van duurzame (grond)stoffen in de Europese Unie. Beperkte beschikbaarheid van duurzame grondstofproductie zal het behalen van de doelstellingen rond duurzaam stoffenbeleid bemoeilijken. Chemiefobie en een beperkte benadering van duurzaamheid dreigen ondertussen te leiden tot een buitenproportionele en onnodige verzwaring van de regelgeving voor stoffen, wat de Europese productie van stoffen en producten verder onder druk zet.

Mengend Nederland roept daarom de Nederlandse overheid en de grondstofproducenten op dit via de volgende drie punten aan te pakken:

1.      Stimuleer duurzame productie van grondstoffen in Nederland en Europa

2.      Communiceer op basis van feiten over het nut en veilige gebruik van chemische stoffen 

3.      Benader verduurzaming van grondstoffen op een holistische manier

Deze drie punten worden toegelicht in het manifest van Mengend Nederland. Dit vindt u op de nieuwe website: www.mengendnl.nl !