De Europese Commissie heeft wetgeving opgesteld voor verpakkingen die op de Europese markt worden gebracht: de Europese richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EG). Hierin staan de zogenaamde Essentiële Eisen voor verpakkingen. Het voornaamste doel van deze richtlijn is het voorkomen, of als dat niet mogelijk is zoveel mogelijk beperken van negatieve effecten van verpakkingen.

In Nederland zijn de Essentiële Eisen en andere bepalingen uit de verpakkingsrichtlijn vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De Essentiële Eisen worden gegeven in Bijlage II van de verpakkingsrichtlijn. Ze zijn onder te verdelen in drie hoofdthema’s:

1. Vervaardiging en samenstelling van de verpakking
a. Minimaliseren van het verpakkingsmateriaal (NEN-EN 13428)
b. Zware metalen (NPR-CR 13695-1)
c. Gevaarlijke stoffen (NPR-CR 13695-2)

2. Hergebruik van de verpakking (NEN-EN 13429)

3. Terugwinning van de verpakking
a. Terugwinning door materiaalrecycling (NEN-EN 13430), of;
b. Terugwinning in de vorm van energie (NEN-EN 13431), of;
c. Organische terugwinning (NEN-EN 13432)

Heel kort samengevat vragen de Essentiële Eisen van bedrijven om er continue voor te zorgen dat alle product-verpakkingscombinaties de meest optimale zijn voor het milieu. Voor de verpakking van een was-reinigings-, desinfectie, of onderhoudsmiddel is het verplicht te voldoen aan de Essentiële Eisen. Hiervoor moet de verpakking in ieder geval voldoen aan punten 1a, 1b en 1c en aan tenminste één van de punten 3a, 3b of 3c. Met behulp van een dossier kan per product-verpakkingscombinatie worden onderbouwd dat aan deze punten wordt voldaan.

De NVZ schreef in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een leidraad die handvatten biedt voor het opstellen en bijhouden van een dossier voor verschillende product-verpakkingscombinaties binnen de was-en reinigings-, desinfectie-, en onderhoudsmiddelen sector. Aan het einde van de leidraad is een voorbeelddossier te vinden. Deze leidraad beperkt zich tot de wettelijke eisen aan een product-verpakkingscombinatiedossier. Naast de wettelijke verplichtingen vinden de NVZ en haar leden het belangrijk dater aandacht wordt besteed aan de verduurzaming van verpakkingen in bredere zin. Dat vertaalt zich in verschillende initiatieven zoals het tweede Brancheplan Duurzaam Verpakken van de NVZ dat in mei 2019 is goedgekeurd door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de pilot binnen het Nederlandse Plastic Pact, over gerichte inzameling, recycling en hergebruik van kunststof verpakkingen in de professionele schoonmaaksector.

De leidraad Essentiële Eisen voor Verpakkingen is hier te downloaden.