Op Wereld Handenwasdag 2021 benadrukt de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam, samen met haar internationale collega's de cruciale rol die hygiëne speelt om de verspreiding van infectieziekten te helpen voorkomen.

Doelgerichte hygiëne is hierbij van belang: maak schoon op de plaatsen en momenten die er toe doen. Er zijn negen sleutelmomenten voor doelgerichte hygiëne, waarbij onze handen op elk van deze momenten een cruciale rol spelen.

 

Uit consumentengegevens blijkt dat, hoewel de COVID-19-pandemie een ongekende kans bood voor hygiënebevordering, er weinig verandering plaatsvond in de perceptie van consumenten van risico's en hygiënegedrag. In juni 2020 was slechts 44% van de EU-burgers van mening dat het niet wassen van hun handen met zeep nadat ze niesden een hoog risico op infectie opleverde. 

Dit bleek uit een grootschalig Europees onderzoek van de overkoepelende Euroepse organisatie A.I.S.E.. Zij verzamelde in februari 2020 gegevens van 4.500 consumenten in Europa, als onderdeel van haar driejaarlijkse onderzoek naar gedragingen en percepties. 

Op 7 april 2021 heeft A.I.S.E. en IFH publiceerden een gezamenlijk rapport uit de industrie en de academische wereld met de titel ‘Ontwikkeling van huishoudelijke hygiëne om te voldoen aan de behoeften van de 21e eeuw’. Het rapport is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen de wasmiddelenindustrie en het International Scientific Forum on Home Hygiene

                                                                               seconds save lives hand wash.jpg 

Op 5 mei is het Internationale Handenwasdag. Deze dag staan wereldwijd organisaties en burgers stil bij de impact van handenwassen op de gezondheid van mensen. Was handen met water en zeep op de juiste manier en zorg ervoor dat infectieziekten (zoals COVID-19) niet verder verspreiden. Een paar seconden (30 seconden handenwassen wordt aangeraden) redt levens!

De NVZ maakte een video over hoe je correct je handen wast. Bekijk de Nederlandstalige video hier:

 

Of bekijk de Engelstalige Handenwas instructievideo: