Brussel, 8 november 2021
Vandaag werkt de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam samen met de A.I.S.E., de Europese industrie voor detergenten en onderhoudsproducten, het European Chemicals Agency (ECHA) en veel andere partners aan een bewustmakingscampagne op sociale media over de Unique Formula Identifier (UFI)-code, onder de hashtag #UFImattersEU. Ons doel is om ouders met kleine kinderen voor te lichten over wat de UFI-code is en hoe deze hen kan helpen om sneller accuraat medisch advies te krijgen in geval van een ongeval.

Sinds januari 2021 vragen antigifcentra, en in Nederland de huisartsen, naar de UFI-code die staat voor ‘unique formula identifier’. De UFI staat op het productlabel van veel alledaagse chemische producten, zoals schoonmaakmiddelen, verf en lijm. Het helpt gifcentra om het product en de ingrediënten snel te identificeren, zodat ze nauwkeurig advies kunnen geven aan mensen in nood. De UFI-code is een vereiste voor verschillende bedrijfstakken in het kader van de CLP-verordening.

Deze door ECHA geleide EU-brede campagne heeft tot doel de bekendheid van de UFI-code te vergroten. Het doel is om ouders met kleine kinderen voor te lichten over wat de UFI-code is en hoe deze hen kan helpen bij een ongeval. Veilig gebruik van producten is al lang een prioriteit van de schoonmaak- en onderhoudsproductenindustrie. “Het promoten van de UFI Code met ons netwerk via ons consumentenportaal was logisch. Maar waar het om gaat is het voorkomen van ongevallen, door veilig gebruik en veilige opslag van producten mogelijk te maken. Sinds 2004 implementeert onze sector op vrijwillige basis de promotie van verschillende pictogrammen en tips voor veilig gebruik. Het Keep Away From Children-pictogram is opgenomen in de 8e herziene editie van GHS in 2019 en we zijn erg blij dat het is opgenomen in deze ECHA-campagne”, aldus Valérie Séjourné, Directeur Communications & Stakeholder Outreach bij A.I.S.E.

ECHA is op zoek naar partners om het woord te helpen verspreiden en zoveel mogelijk ouders in Europa te bereiken, zoals autoriteiten, andere industriesectoren, bedrijven, consumentenorganisaties enz., om de toolkit te helpen verspreiden. De campagne wordt tot nu toe ondersteund door:
• Internationale verenigingen voor zepen, wasmiddelen en onderhoudsproducten - A.I.S.E.
• De stem van de Europese consument in normalisatie – ANEC
• Het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling – BfR
• Ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering van de Republiek Cyprus - CLP HelpDesk

Industrie sluit zich aan bij promotie van UFI-codes
Industrie sluit zich aan bij promotie van UFI-codes
Industrie sluit zich aan bij promotie van UFI-codes

 

De achtergrond van UFI
De UFI-code is een vereiste voor verschillende bedrijfstakken in het kader van de CLP-verordening; volgens artikel 45 en bijlage VIII van deze verordening moeten importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels op de EU-markt brengen specifieke informatie over hun mengsels verstrekken aan aangewezen instanties. De bijlage specificeert ook een geharmoniseerd formaat voor kennisgevingen. De informatie in de meldingen zal door gifcentra en huisartsen worden gebruikt voor noodhulp bij incidenten met deze mengsels. Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwe producten die zijn geclassificeerd voor gezondheids- of fysieke gevaren en die aan consumenten in de EU worden verkocht, een UFI-code hebben. Het kan echter voorkomen dat u in uw plaatselijke winkel nog steeds producten aantreft zonder UFI-code, aangezien de bedrijven tot begin 2025 de tijd hebben om de code toe te voegen aan de producten die al vóór 2021 in de EU werden verkocht.

Voor meer informatie: UFI consumenten pagina and campagne pagina.

Industrie sluit zich aan bij promotie van UFI-codes
Industrie sluit zich aan bij promotie van UFI-codes