Terwijl 87% van de EU-consumenten gelooft dat schoonmaken en hygiëne belangrijk zijn, voegen maar weinig van hen daad bij het woord. Een grootschalig Europese onderzoek onder 4.500 Europeanen (gegevens verkregen in februari en opnieuw in juni 2020) wijst uit dat men beperkt begrip heeft van wat de belangrijkste risicosituaties zijn en wanneer goede hygiëne vereist is.

Ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag van de WHO, lanceren de A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance products), IFH (International Scientific Forum on Home Hygiene) en alle betrokken Europese nationale verenigingen een gezamenlijk rapport over onder andere bovengenoemde studie. De industrie en de academische wereld hebben het rapport gezamenlijk geschreven en speelt in op de cruciale rol die hygiëne speelt in infectiepreventie.  De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam was actief betrokken bij dit rapport en pleit voor bevordering van doelgerichte hygiëne. Het juiste gebruik van reinigings- en desinfecterende producten zijn hierbij de sleutel.

Ondanks dat de COVID-19-pandemie een ongekende kans voor hygiënebevordering lijkt te bieden, is er weinig bewijs was dat de consument daadwerkelijk haar hygiënegedrag heeft veranderd. Zelfs op 20 juni – midden in de lockdown – waste slechts 36% van de EU-burgers de handen altijd met zeep nadat ze erin niesten (in tegenstelling tot 32% op 20 februari 2020).

Het rapport is gericht op het bevorderen van goede hygiëne. Dat kan door praktijken waarmee mensen een goede gezondheid behouden/bevorderen en door de verspreiding van infectieziekten te helpen voorkomen. Doelgerichte hygiëne komt hierbij aan te pas:  hygiënepraktijken moeten gericht zijn op de momenten en plaatsen die er toe doen om de infectieketen te doorbreken.

Hans Razenberg, directeur van de NVZ werkte mee aan het rapport en vertelt: “Wij zijn van mening dat we consumenten ertoe moeten aanzetten deze wetenschappelijk bewijzen over doelgerichte benadering van hygiëne thuis en in het dagelijks leven aan te nemen. Dit zal een aanzienlijke invloed hebben op het terugdringen van de verspreiding van infecties en het verzekeren van een betere gezondheid voor de Europese burgers.”

Concluderend zet het rapport een aantal maatregelen uiteen die moeten worden ondernomen om de doeltreffendheid van hygiëne te maximaliseren en tegelijkertijd duurzaamheidskwesties aan te pakken.