Micro-organismen in het huishouden

We worden continu door micro-organismen omringd. Ze bevinden zich niet alleen overal om ons heen, maar ook op onze huid en in onze darmen. Dat is geen reden om u zorgen te maken, integendeel: verreweg de meeste micro-organismen zijn onschuldig of zelfs nuttig omdat ze ons bijvoorbeeld bij de spijsvertering helpen. Slechts enkele worden als ‘pathogeen’ geclassificeerd, dat wil zeggen dat ze ziektes kunnen veroorzaken. Zulke micro-organismen noemen we vaak kiemen. Maar zelfs ziekteverwekkers worden veelal alleen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem echt gevaarlijk.

Wat een kiem nodig heeft om te leven
Er zijn drie hoofdgroepen micro-organismen: bacteriën, schimmels en virussen. Onder gunstige omstandigheden kunnen bacteriën en schimmels zich snel vermenigvuldigen. Hiervoor is eerst de juiste temperatuur belangrijk, die voor de meeste bacteriën tussen de 20 °C en 40 °C ligt. Maar schimmels en bepaalde bacteriën overleven en vermeerderen zich ook nog in de koelkast. De belangrijkste factor voor een snelle vermenigvuldiging is echter meestal voldoende vocht. Weliswaar zijn er ook voedingsstoffen nodig, maar die vinden micro-organismen eigenlijk altijd wel: in het stof, in vuildeeltjes of in levensmiddelen. Uit enkele kiemen ontstaan zo snel vele nieuwe kiemen, die een gezondheidsrisico vormen omdat het immuunsysteem een dergelijk groot aantal niet meer aankan. In tegenstelling tot bacteriën en schimmels hebben virussen een gastheer nodig (bijvoorbeeld mensen of dieren) om zich te vermenigvuldigen. Enkele virussen kunnen ons echter al ziek maken, als ze bijvoorbeeld via druppels van de ene mens op de andere worden overgebracht.

Kruisbesmetting
Een bijzonder probleem doet zich voor als ziekmakende micro-organismen zich op één plaats kunnen vermeerderen en dan ongewild in het huishouden verder worden verspreid. Bij deze zogeheten kruisbesmetting worden micro-organismen door direct contact van het ene oppervlak op het andere overgedragen. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van microbiologische verontreinigingen, die op ontelbare manieren tot verspreiding en vermeerdering van micro-organismen in het huishouden kunnen leiden.

Meer gemak, minder kennis
Nu profiteren we tegenwoordig allemaal van vele verworvenheden, die ons het leven ook op het terrein van de hygiëne gemakkelijker maken. We gebruiken koelkasten om levensmiddelen bij temperaturen op te slaan die het groeien van kiemen beduidend vertragen, of kunnen keukengerei in de vaatwasser zetten. Deze helpt niet alleen voedselresten om zeep, maar ook micro-organismen. Anderzijds heeft de maatschappelijke verandering ten dele een negatieve uitwerking op de huishoudelijke hygiëne gehad. Wij consumenten kunnen of willen niet meer zo veel tijd en moeite in het huishoudelijke werk steken. Bovendien zijn vele huishoudelijke en hygiënische regels, die voor onze ouders en grootouders vanzelfsprekend waren, in de vergetelheid geraakt.