Wat is schoon?

Goed schoonmaken is niet alleen van belang om ervoor te zorgen dat een schoongemaakt object er voor het oog mooi uitziet, maar ook om te voorkomen dat de gebruikers van een object het slachtoffer worden van schadelijke stoffen en organismen die ziekte en bederf met zich mee kunnen brengen. Volgens de schoonmaakterminologie is schoon: "De situatie die wordt verkregen na het verwijderen van vuil en andere storende elementen, zoals omschreven in de norm NEN 2075".

Met andere woorden: schoonmaken doet u vooral voor de hygiëne. Een goede hygiëne is net zo noodzakelijk voor onze gezondheid als gezond eten en wordt bereikt door het aantal schadelijke stoffen en organismen op een zo acceptabel mogelijk niveau te houden. Omdat vuil een voedselbron vormt voor bijvoorbeeld bacteriën, mijten en schimmels kunt u in feite al een goede hygiëne bereiken door heel goed schoon te maken. Schoonmaken is het verwijderen van vuil en andere elementen die storend zijn voor mens en dier, materiaal en/of omgeving. Hierbij laat vuil zich omschrijven als: "Storende materie op de verkeerde plek".

Het is belangrijk dat u voor elke klus een uitgekiende combinatie gebruikt van schoonmaakmethoden en reinigingsmiddelen om het milieu te sparen. Het schoonmaken omvat een proces is van vier factoren: chemie, beweging, temperatuur en tijd. De zogenaamde Cirkel van Sinner.

Waar blijft het vuil?
Eigenlijk is wassen niets anders dan het verplaatsen van vuil naar het water: wie schoonmaakt, maakt ook vuil! De milieubelasting van het vuil uit het wasgoed is dikwijls minstens zo groot als de belasting door het wasmiddel.

 

Wat is hygiëne?

Het begrip hygiëne komt van Hygieia, de Griekse godin van de gezondheid. Het duidt in de breedste zin van het woord op preventieve maatregelen om enerzijds ziektes te voorkomen en anderzijds het welzijn en de conditie op peil te houden of te verbeteren. Hygiëne is dus op alle aspecten van het leven toe te passen: enkele voorbeelden zijn huishoudelijke, lichamelijke, ziekenhuis- en milieuhygiëne.

In het dagelijks spraakgebruik staat het begrip ‘hygiëne’ meestal voor grondige reinheid en alle daarop gerichte maatregelen. Hygiëne begint dus al met het regelmatig vegen van de vloer, het legen van de vuilnisbakken en het luchten van het beddengoed.

De geleidelijke invoering van vele – tegenwoordig vanzelfsprekende – hygiënische maatregelen in Europa heeft vooral sinds het begin van de 20e eeuw enorm aan de huidige levens- en gezondheidsstandaard bijgedragen. Ziektes als cholera en pest behoren in Europa tot het verleden en ook kraamvrouwenkoorts en koudvuur jagen hier de mensen al lang geen angst meer aan. Daarentegen zijn slechte hygiënische omstandigheden in enkele delen van de wereld nog steeds de oorzaak van vele ernstige ziektes en het overlijden van mensen.

A.I.S.E. paper 'The Hygiene Concept'
Om als industrie met één stem te praten over een begrip als 'hygiëne' heeft NVZ in samenwerking met haar Europese koepelorganisatie A.I.S.E., het document 'The Hygiene Concept' opgesteld. Dit document kunt u hier downloaden.

Waarom zijn schoon en hygiënisch belangrijk?

Goed schoonmaken is niet alleen van belang om er voor te zorgen dat een schoongemaakt object er voor het oog mooi uitziet, maar ook om te voorkomen dat de gebruikers van een object – onder meer je gasten - het slachtoffer worden van schadelijke stoffen en organismen die ziekte en bederf met zich mee kunnen brengen. Juist omdat schoon een subjectief begrip is en mensen onderling van mening verschillen over wat schoon is, kan het zijn dat wat voor jou schoon is, dat voor je gasten niet is.

Uit onderzoek van de A.I.S.E. ‘Habits survey 2020’ blijkt duidelijk de sociale functie van een schone omgeving: 89% van de Europese consumenten vindt meer mentale rust als hun omgeving schoon is, en 89% beschouwt een schoon huis als blijk van respect voor anderen.

Met andere woorden: schoonmaken doe je vooral voor de hygiëne. En een goede hygiëne is noodzakelijk voor onze gezondheid, net als gezond eten. Een goede hygiëne wordt bereikt door het aantal schadelijke stoffen en organismen op een acceptabel niveau te houden. Omdat vuil een voedselbron vormt voor bijvoorbeeld bacteriën, mijten en schimmels kun je in feite al een goede hygiëne bereiken door heel goed schoon te maken.