Hoe veilig zijn schoonmaakmiddelen?  Bij het beantwoorden van deze vraag laat men zich, vaak onterecht, leiden door het intrinsieke gevaar dat op het etiket van een schoonmaakmiddel beschreven staat.

De vraag of een product veilig is, zou eigenlijk moeten luiden: Is de kans dat er een gevaarlijke situatie met dit product ontstaat klein genoeg? Of anders gezegd: Is het risico aanvaardbaar? Meer daarover op onze risico versus gevaar pagina.

Veiligheid van een (reinigings-)product wordt grotendeels bepaald door hoe de consument omgaat met het product. Gebruiksaanwijzing vindt met op het etiket van de producten.

Natuurlijk heeft de industrie, voordat het product op de markt verschijnt, al aan alle mogelijke gevaren gedacht en naar gehandeld. Waar producenten van de schoonmaakproducten aan moeten voldoen, wordt vastgelegd in strenge wetgeving.