In het streven naar een circulaire economie wordt recyclen steeds belangrijker. Al langer zijn fabrikanten van schoonmaakmiddelen daarom bezig met het verbeteren van de recyclebaarheid van verpakkingen. Om daadwerkelijk een circulaire verpakkingsketen te realiseren wordt ook gekeken of de lege verpakkingen van schoonmaakmiddelen gericht kunnen worden teruggehaald zodat we ze zelf kunnen recyclen. Op deze manier wordt er kwalitatief hoogwaardiger recyclaat gewonnen. Deze hoge kwaliteit recyclaat kan vervolgens ook weer worden gebruikt in nieuwe schoonmaakflessen. Zo kan uiteindelijk een circulaire verpakkingsketen worden gegenereerd.

De NVZ had al langer overleg met leden over inzameling op brancheniveau. In het najaar van 2020 werd zij benaderd door Plastic Pact NL om een schakel te zijn binnen de werkgroep. De NVZ is de contactpersoon (geweest) tussen NVZ-bureau en lidbedrijven.

In 2021 heeft in deze context de pilot gelopen onder het Nederlandse Plastic Pact. In de pilot zijn op meerdere locaties lege verpakkingen van schoonmaakmiddelen ingezameld. Deze verpakkingen zijn gereinigd, versnipperd en gegranuleerd. Vervolgens zijn er nieuwe flessen van geblazen. De kwaliteit van deze flessen is zeer hoog en voldoet aan de veiligheidsvereisten.

Er is ook een Youtube-video gemaakt over het gehele proces.

Circulaire verpakkingspilot

Positieve resultaten
1) De aparte inzameling van de flessen is niet als extra belastende ervaren door de deelnemende locaties;
2) Bestaand leveringstransport kan worden ingezet voor het terughalen van de lege verpakkingen;
3) De wet- en regelgeving met betrekking tot opslag en transport kan eenvoudig worden gewaarborgd.

Samen duurzaam
Hoe meer distributeurs en schoonmaakbedrijven meedoen aan deze inzameling, hoe groter het succes. Dit komt onder andere doordat het volume van het ingezamelde materiaal deels de kwaliteit van het uiteindelijke recyclaat bepaalt. Het is voor een kunststofwasserij en -granuleerder makkelijker om het gerecycled materiaal apart te houden en zo de kwaliteit te waarborgen. Veel leveranciers hebben al de keuze gemaakt mee te doen met dit project.

Gezamenlijk opschalen
Momenteel wordt dit project ingericht om in de toekomst op te schalen. Heeft u interesse om deel te 
nemen aan deze opschaling, mail dan naar info@nvz.nl. 

Alles in één overzicht? Download hier de leaflet over de pilot.