Duurzaam verpakken

In mei 2019 is het tweede Brancheplan Duurzaam Verpakken goedgekeurd door het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Na het eerste Brancheplan (2015-2018) heeft de NVZ nu een tweede plan voor de periode 2019-2022 opgesteld, met tien ambitieuze doelstellingen om de verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen op de consumentenmarkt nog verder te verduurzamen. De doelstellingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Zo streeft de branche naar toepassing van minimaal 20% gerecycled materiaal in kunststof verpakkingen. Een andere doelstelling is om de dialoog tussen de verschillende schakels in de verpakkingsketen te faciliteren en stimuleren. In die context is in samenwerking met het KIDV in 2020 een bijeenkomst over duurzaam verpakken georganiseerd. Het doel was om tijdens deze bijeenkomst met formuleerders, leveranciers van verpakkingen, sorteerder en recyclers om tafel te gaan om te bespreken wat er concreet nodig is voor een betere recycling van de verpakkingen binnen onze sector

Waarom dit plan?
In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven de hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen van verpakkingen opstelt. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen opstellen ter verduurzaming van de gebruikte productverpakkingscombinaties in de branches.

Wat staat er in ons brancheverduurzamingsplan?
In dit verduurzamingsplan zijn door de branches zelf 10 ‘hoogst haalbare doelen’ omschreven. Deze gelden als norm voor het verduurzamen van verpakkingen. Wat dit concreet inhoudt, leest u in het brancheverduurzamingsplan, dat u hier kunt downloaden: Brancheplan Duurzaam Verpakken II (2019).