Bij duurzame schoonmaakmiddelen wordt vaak gedacht aan natuurlijke schoonmaakmiddelen. Maar natuurlijk staat niet altijd gelijk aan duurzaam. Wat verstaan we dan eigenlijk onder duurzaamheid? Daarvoor is het goed om te kijken naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel de Sustainable Devleopment Goals van de Verenigde Naties. Deze doelen laten de uitdagingen zien waar we mee te maken kijken op weg naar een duurzamere wereld en vormen de internationale duurzaamheidsagenda voor de periode 2015-2030. Ze laten goed zien dat duurzaamheid gaat over een breed scala aan onderwerpen. Milieu-impact vormt daarbinnen een belangrijk thema, maar duurzaamheid gaat ook over andere kwesties, zoals een goede gezondheid en welzijn en gendergelijkheid. 

sdg linkedinpost.JPG

Zijn schoonmaakmiddelen dan duurzaam? 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat schoonmaakmiddelen die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht moeten voldoen aan strenge wetgeving die een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid én het milieu waarborgt. De milieubelasting wordt dus altijd meegenomen bij de productontwikkeling van schoonmaakmiddelen, ongeacht of een product een duurzaamheidskeurmerk of -claim bevat. Als een stof bij gebruik in schoonmaakmiddelen een onaanvaardbaar risico vormt voor het milieu, dan zal deze verboden worden voor die toepassing. Daarnaast is het goed om te benadrukken dat schoonmaakmiddelen in essentie al duurzaam zijn. Dit komt onder andere omdat ze bijdragen aan een goede hygiëne, die cruciaal is voor een goede gezondheid. Tevens dragen ze bij aan het onderhoud en daarmee de levensduur van onze goederen en gebouwen.

 

De gebruiker bepaalt

Los van dat wat overheid en industrie ondernemen op het gebied van duurzaamheid, is de rol van de gebruiker essentieel. De industrie kan namelijk wel zorgen voor een duurzame productieketen en duurzame producten; het is echter de gebruiker die bepaalt of hij ook duurzaam met deze producten omgaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de temperatuur waarop wordt gewassen en de hoeveelheid (warm) water die wordt gebruikt tijdens het schoonmaken.

 

In 2020 werkte de NVZ mee aan een item van RTLZ's programma De Barometer. In het item leggen we uit hoe duurzaamheid binnen de branche een rol krijgt.

 

 

Wilt u verder lezen over duurzaamheid binnen de branche, bekijk dan de website www.steedsduurzamer.nl