Coronamaatregelen bedrijfsleven

De coronapandemie heeft de wereld hard geraakt. Nog steeds laait het virus op, maar het land wordt niet meer zo ontwricht als in 2020 en 2021. Er is – zoals het kabinet omschrijft - een basisparaatheid voor vaccineren, monitoren, testen en traceren. VNO-NCW en MKB Nederland hebben voor het bedrijfsleven maatregelen gedeeld om gezamenlijk dit issue aan te blijven pakken.

Een aantal zaken zijn van belang wanneer het virus oplaait:

1. De basis op orde;

zodra iedereen terugkomt van vakantie weten we van de afgelopen twee jaar dat de besmettingscijfers weer oplopen. Door het toegenomen reisgedrag en de verminderde aandacht voor COVID-19 en de basismaatregelen is dat effect zelfs nu al zichtbaar, met een reproductiegetal van al weer 1,13. Belangrijk is daarom (ook gelet op de huidige krapte en het voorkomen van extra verzuim) aandacht te blijven besteden aan het belang van zaken als handen wassen, ontsmetten, goed ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. Dit klinkt misschien overdreven, maar hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen. Zeker nu het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen in de bedrijfsvoering, is dit belangrijker dan ooit. Voor het updaten van Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E) in verband met COVID-19 vindt u meer tips in het Arboportaal.

2. Ventilatie;

steeds duidelijker is de afgelopen jaren geworden dat het goed benutten van (bestaande) ventilatiesystemen belangrijk is bij het tegengaan van de verspreiding van virusdeeltjes. De rijksoverheid heeft hiervoor samen met TNO de handreiking ‘ventileren zo gedaan’ opgesteld. Deze bevat tal van handige tips en is hier te vinden. Zie ook meer informatie op de RIVM website

3. Vaccineren en terugdringen ziekteverzuim;

door een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen (ernstig) ziek en verspreidt het virus zich ook minder snel. Een hoge vaccinatiegraad helpt verder ook bewezen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Iets wat in deze tijd van grote personeelstekorten belangrijk is en zeker als COVID-19 komend najaar weer toeslaat (al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een griepgolf). Het blijft dus belangrijk dat mensen zich (opnieuw) laten vaccineren. Om het juiste gesprek hierover te kunnen voeren op de werkvloer, hebben we eerder met VWS en GGD/GHOR een praktische handreiking voor werkgevers gemaakt. Deze bevat tips voor het voeren van gesprekken en informatie als u zelf aan de slag wil om het voor werknemers makkelijk(er) te maken (NB. zie hier enkele voorbeelden).

4. Leren van elkaar; 

in veel sectoren is de afgelopen twee jaar succesvol ervaring opgedaan met maatregelen die helpen verspreiding van het virus tegen te gaan. VNO-NCW en MKB-Nederland faciliteren bijeenkomsten om te leren van die ervaringen van anderen. Zo is in de schoonmaakbranche veel kennis over hygiëne, zijn er de fieldlab ervaringen, etc. Benut ook de kennis van andere branches en sectoren voor het vervolmaken van uw eigen sectorplannen. Voor de NVZ-leden geldt dat zij bij het NVZ-bureau terecht kunnen voor prangende vragen en meer informatie.

5. Een goede voorbereiding;

nieuwe beperkende maatregelen kunnen nooit worden uitgesloten, hoe hard wij daar ook voor zullen knokken om dat te voorkomen. Daarom is het handig zelf ook alvast na te gaan wat je als ondernemer in die (worst-case) scenario’s kan doen om de schade van eventuele beperkingen te minimaliseren (personeelsbeleid, bezorgen, website alvast op orde brengen, afspraken met leveranciers en partners maken, etc.)