Hygiëne: wat is dat eigenlijk?

Hoewel er geen algemeen bindende definitie van hygiëne bestaat, heeft toch bijna iedereen een eigen voorstelling van hygiëne en hoe we die kunnen bereiken.

Herkomst van de term
Het begrip hygiëne komt van Hygieia, de Griekse godin van de gezondheid. Het duidt in de breedste zin van het woord op preventieve maatregelen om enerzijds ziektes te voorkomen en anderzijds het welzijn en de conditie op peil te houden of te verbeteren. Hygiëne is dus op alle aspecten van het leven toe te passen: enkele voorbeelden zijn huishoudelijke, lichamelijke, ziekenhuis- en milieuhygiëne.

In het dagelijks spraakgebruik staat het begrip ‘hygiëne’ meestal voor grondige reinheid en alle daarop gerichte maatregelen. Hygiëne begint dus al met het regelmatig vegen van de vloer, het legen van de vuilnisbakken en het luchten van het beddengoed.

De geleidelijke invoering van vele – tegenwoordig vanzelfsprekende – hygiënische maatregelen in Europa heeft vooral sinds het begin van de 20e eeuw enorm aan de huidige levens- en gezondheidsstandaard bijgedragen. Ziektes als cholera en pest behoren in Europa tot het verleden en ook kraamvrouwenkoorts en koudvuur jagen hier de mensen al lang geen angst meer aan. Daarentegen zijn slechte hygiënische omstandigheden in enkele delen van de wereld nog steeds de oorzaak van vele ernstige ziektes en het overlijden van mensen.

A.I.S.E. paper 'The Hygiene Concept'
Om als industrie met één stem te praten over een begrip als 'hygiëne' heeft NVZ in samenwerking met haar Europese koepelorganisatie A.I.S.E., het document 'The Hygiene Concept' opgesteld. Dit document kunt u hier downloaden.

NVZ uitgave: Hygiëne thuis
Om antwoord te geven op de meest gestelde vragen over hygiëne heeft de NVZ de brochure 'Hygiëne Thuis' uitgegeven. Alles wat u moet weten over de basisprincipes van een goede en gezonde hygiëne verzameld in één handzame brochure.

voorkant_hygiene_thuis_Page_01.jpg

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies