In onze samenleving is desinfectie van groot maatschappelijk en economisch belang. Denk alleen maar aan de gevolgen van de vogelpest in 2003, die heel Nederland in zijn ban hield. In dit gedeelte van de website vindt u informatie over hygiëne en de rol die desinfectiemiddelen daarbij kunnen spelen. Binnen de NVZ houdt de sectie Desinfectie zich bezig met desinfectiemiddelen. Klik hier voor meer informatie over deze sectie.

Actueel

De Gezondheidsraad publiceerde op 21 december 2016 het rapport ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectiemiddelen'. In dit rapport wordt ingegaan op het gebruik van desinfectiemiddelen en een mogelijke relatie tot resistentie voor antibiotica.

Vooralsnog ziet de NVZ in het rapport geen aanleiding om aanvullende regels voor het gebruik van desinfectiemiddelen door te voeren. Immers, het is nog niet aangetoond dat het gebruik van desinfectiemiddelen in de praktijk tot (antibiotica)resistentie leidt. Het doorvoeren van nationale regelgeving op basis van een onbewezen hypothese kan zelfs een averechts effect hebben op de infectiepreventie. Lees hier het uitgebreide standpunt van de NVZ.

Voor meer informatie over hoe resistentiemechanismen bij micro-organismen werken, verwijzen wij u naar de presentatie die de NVZ aan de Gezondheidsraad heeft gegeven.

Downloads

NVZ-Nedefa heeft factsheets gemaakt rondom een aantal veelgestelde vragen over desinfectiemiddelen en conserveermiddelen:

Het Platform Biociden, dat de gemeenschappelijke belangen van alle leveranciers en gebruikers van biociden in Nederland behartigt, heeft met medewerking van o.a. de NVZ sectie Nedefa een brochure over biociden gepubliceerd:

Factsheet Platform Biociden
A.I.S.E., de Europese brancheorganisatie voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie, heeft onderstaande (Engelstalige) brochures gepubliceerd:


Géén antibioticaresistentie door desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen zijn essentieel voor infectiepreventie in de gezondheidszorg. Desinfectiemiddelen zijn vrijwel het enige wapen in de bestrijding van antibioticaresistente bacteriën. Preventie door middel van een doelmatig en effectief gebruik van desinfectiemiddelen verkleint het risico op een microbiële infectie. Het gebruik van desinfectiemiddelen verkleint dan ook het risico dat bacteriën antibioticaresistentie kunnen ontwikkelen. Het bovenstaande gaat ook op voor de agrarische sector. Desinfectiemiddelen en antibiotica worden dus voor verschillende doeleinden doeltreffend en effectief gebruikt.

Desinfectiemiddelen doden bacteriën zodat de infectiebron weggenomen wordt. Antibiotica remmen de bacteriegroei af zodat het immuunsysteem zijn werk kan doen. Desinfectiemiddelen worden wettelijk getoetst op hun veiligheid voor mens, dier en milieu, en werkzame concentraties. Het gebruik van desinfectiemiddelen zorgt ervoor dat (antibioticaresistente) bacteriën geen kans krijgen om een infectie te veroorzaken.

Het is regelmatig onderzocht of desinfectiemiddelen bijdragen tot enige vorm van resistentie voor antibiotica. Het antwoord is tot dusver steeds NEE; hier is geen bewijs voor.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies