Duurzaam, wat verstaan we daar onder?

Duurzaamheid betekent: je bewust zijn van de impact van je gedrag of bedrijfsvoering op je leefomgeving, dichtbij en ver weg. Duurzaam ondernemen heeft een gunstig effect op mens en milieu, denk aan zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, helpen klimaatverandering tegen te gaan, en verantwoord handelen met ontwikkelingslanden. 
Duurzaam ondernemen is bepalend geworden bij het maken van strategische keuzes van veel bedrijven, denk bijvoorbeeld aan het kiezen voor een bepaalde leverancier, product of dienst. Het draagt bij aan een goede reputatie, prettig werkklimaat en gezonde bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen maakt bedrijven bovendien innovatiever en productiever.
 
Consument bepaalt
Los van dat wat overheid en industrie ondernemen op het gebied van duurzaamheid, is de rol van de consument essentieel. De industrie kan namelijk wel zorgen voor een duurzame productieketen en duurzame producten; het is echter de consument die bepaalt of hij ook duurzaam met deze producten omgaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de temperatuur waarop wordt gewassen, en de hoeveelheid (warm) water die wordt gebruikt tijdens het schoonmaken.
 
Levensduur
Regelmatig reinigen en goed onderhouden zorgt voor een langere levensduur van producten en oppervlakken. Dit geldt niet alleen voor uw eigen huis, maar ook voor publieke ruimten en de infrastructuur, zoals treinstellen, vliegtuigen, kantoorgebouwen en stations. Ook heeft schoonmaken en onderhouden een effect op uw portemonnee: zo kost bijvoorbeeld het regelmatig (laten) reinigen van uw toetsenbord minder dan het jaarlijks vervangen van uw toetsenbord. Het resultaat is hetzelfde: een schoon en goed functionerend toetsenbord.
 
Als we ons allemaal bewust zijn van hoe we duurzaam kunnen handelen, en dat ook doen, bereiken we een zo groot mogelijk resultaat. 
 
 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies