Charter voor duurzaam schoonmaken

Was- en reinigingsmiddelen moeten veilig zijn voor mens en milieu. Dat is niet alleen voor de NVZ, maar ook voor haar Europese koepel (A.I.S.E.), reden om diverse projecten uit te voeren. In december 2004 is een nieuw initiatief gelanceerd: het Charter voor duurzaam schoonmaken.

Het Charter in een notendop
Duurzaam ondernemen is een proces waarvoor bij het grote publiek steeds meer belangstelling komt. Kenmerkend voor duurzaam ondernemen zijn drie pijlers met een P: Planet (milieu), People (mens) en Profit (winst). Een bedrijf dat kiest voor duurzaam ondernemen, zal in zijn ondernemingsbeleid een verantwoorde afweging maken tussen deze drie elementen. Ook in het systeem van het Charter voor duurzaam schoonmaken spelen deze drie pijlers een rol.  Daarnaast is er gekozen voor de volgende uitgangspunten:

  • levenscyclusbenadering 
  • voortdurende verbetering op bedrijfsniveau 
  • transparantie 
  • onafhankelijke controle

Door op een aantal momenten in het proces onafhankelijke controleurs in te schakelen, wordt het proces van toetreding tot het Charter en de jaarlijkse rapportage transparanter (zie schema).

Het Charter voor duurzaam schoonmaken richt zich op de hele productcyclus: van de keuze van grondstoffen voor een product en de productie ervan, tot de fasen van het gebruik en afvalverwerking. Dit wordt ook wel de levenscyclusbenadering genoemd: van 'geboorte' tot 'overlijden' van een product.

Bedrijfsniveau
De eerste versie van het Charter is actief op bedrijfsniveau: het geeft aan dat een bedrijf zijn managementprocessen op een duurzame en controleerbare manier heeft ingericht. Hiervoor zijn de Charter Sustainability Procedures (CSP’s) vastgesteld. Bestaande ISO-normen, of andere normen, kunnen ook behulpzaam zijn.

Als de bedrijven de CSP’s in hun management-systemen gaan invoeren, zullen die op den duur bijdragen tot algehele verbetering van de Essentiële Prestatie-Indicatoren (EPI’s). Dat zijn normen die de jaarlijkse vooruitgang van bedrijven meetbaar maken.

Uiteindelijk leidt de Charter-aanpak tot winst voor mens en milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betere veiligheidsinformatie voor de klant en de consument, lager energie- en waterverbruik, minder afval en minder verpakkingen en een betere sociale en economische omgeving.

Productniveau

Vanaf 2011 zijn er specifieke 'Key Performance Indicators (KPI's)' voor een aantal producttypen geintroduceerd. Producten die aan de KPI's voldoen, zijn herkenbaar aan het Charterlogo met groen lint.

Herkenbaarheid

Misschien heeft u het bijbehorende Charter-logo, of een van de onderstaande varianten, al eens gezien. Uitsluitend bedrijven die voldoen aan de criteria van de A.I.S.E. Charter voor duurzaam schoonmaken, mogen dit beeldmerk (© A.I.S.E.) gebruiken op de verpakkingen van producten, briefpapier, websites, enzovoort. Een onafhankelijke controleur gaat na of een bedrijf inderdaad aan de eisen voldoet. Als het Charter-logo op de verpakking staat, weet u dat dit product is geproduceerd door een onderneming die zich houdt aan principes van duurzaam ondernemen. Producten met het groene lint moeten daarnaast voldoen aan de aanvullende KPI's

product_logo_charter_NL.jpg                            company_logo_charter_NL.jpg

Kijk ook op de speciale Charter-website van A.I.S.E.: www.sustainable-cleaning.com

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies