Duurzaamheidsinitiatieven

Consumenten zijn zich toenemend bewust van het milieu. De term duurzaamheid is hierin een sleutelwoord. Duurzaamheid betekent zorgen voor een goede balans tussen de economische, sociale en milieu-aspecten van bedrijfsactiviteiten. Bedrijven werken aan de ontwikkeling van duurzame manieren om hun producten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te produceren en verkopen.

De NVZ en haar Europese koepel de A.I.S.E. hebben reeds jaren de uitdaging aangepakt om duurzaamheid van schoonmaakmiddelen verder te verbeteren.

Charter voor Duurzaam Schoonmaken & Cleanright
Europese website in verschillende talen voor voorlichten van consumenten over schoonmaakmiddelen: Wat zit er in? Hoe moet ik het veilig gebruiken?

Safe Use Symbolen
Harmonisatie van de adviezen voor veilig gebruik op de verpakking van consumentenproducten

LSP-2 en LSP-L
Laundry sustainablity projects Fase 2: verder compacteren van poedervormige wasmiddelen Liquid: compacteren van vloeibare wasmiddelen

Save water and Energy
Communicatie om consumenten te helpen water en energie te besparen tijdens de vaatwas

HERA-project
Risico-beoordeling van de meest gebruikte ingrediënten in wasmiddelen

Code of Good Environmental Practice
Succesvol Europees project om in 5 jaar de milieubelasting door het wassen aanzienlijk te verminderen

WashRight 
Campagne om consumenten te helpen hoe ze milieubewust kunnen wassen

Air Fresheners stewardship Programme
Bevorderen van verantwoorde communicatie over, en productie en gebruik van, luchtverfrissers te bevorderen.

Environmental Risk Assessment and Management (ERASM)
Een gezamenlijk initiatief met CESIO (producenten van oppervlakteactieve stoffen) voor onderzoek naar de milieueffecten van oppervlakteactieve stoffen.

 

Daarnaast zijn er nog een aantal projecten die alleen in Nederland hebben plaatsgevonden. Soms hebben deze projecten een Europese vervolg gekregen.

Proeftuin SOMS
In het kader van het overheidsbeleid SOMS (Strategisch Omgaan Met Stoffen) is de website www.isditproductveilig.nl ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor voorlichten van consumenten over schoonmaakmiddelen: Wat zit er in? Hoe moet ik het veilig gebruiken

Convenant Verpakking
Succesvolle activiteiten om verpakkingamerialen te reduceren door compacteren, concentreren en introductie van navulverpakkingen

Niet-mengen symbool
Succesvolle publiciteitscampagne waarbij het grote publiek wist dat chlooorproducten niet moeten worden gemengs met andere reinigingsmiddelen

SIS systeem
Standaardisatie van informatie richting professionel gebruikers over gebruik van producten en machines meer informatie Veilig werken: GEIS Het begrip: veiligheid Etiket (consument) Etiket (professioneel) Etiket van de toekomst Veiligheidsinformatieblad (Vib) Gezondheid Milieu Duurzaamheidsinitiatieven Duurzaam schoonmaken (charter) Cleanright website Zuiniger wassen (AISE Code) Zuiniger vaatwassen (SaveWater&Energy) Compacte wasmiddelen (LSP-2/L) Beoordelen van grondstoffen (HERA) Symbolen voor veilig gebruik Eenduidigheid in de markt Duurzaam inkopen Wet- en regelgeving Schoonmaaktermen Veiligheidsinstructies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies