Duurzaamheidsinitiatieven

Consumenten zijn zich toenemend bewust van het milieu. De term duurzaamheid is hierin het sleutelwoord. De verwarring bestaat dat men denkt dat duurzaamheid enkel om het milieu draait. Dat is niet zo. Duurzaamheid betekent zorgen voor een goede balans tussen de economische, sociale en milieu-aspecten van bedrijfsactiviteiten. Bedrijven kunnen op allerlei manieren werken aan de ontwikkeling van duurzame manieren om hun producten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te produceren en verkopen.

In samenwerking met het programma De Barometer van RTL Z maakte de NVZ een video over duurzaamheid binnen de branche. In deze video bespreken we onder andere behaalde resultaten en initiatieven met betrekking tot de Sustainable Development Goals. 

 

De NVZ en haar Europese koepel de A.I.S.E. hebben reeds jaren de uitdaging aangepakt om duurzaamheid van schoonmaakmiddelen verder te verbeteren. Enkele initiatieven die daaruit voorkwamen, zijn: 

Charter voor Duurzaam Schoonmaken & Cleanright
Europese website in verschillende talen voor voorlichten van consumenten over schoonmaakmiddelen: Wat zit er in? Hoe moet ik het veilig gebruiken? Klik hier voor meer informatie.

Safe Use Symbolen
Harmonisatie van de adviezen voor veilig gebruik op de verpakking van consumentenproducten.

LSP-2 en LSP-L
Laundry sustainablity projects Fase 2: verder compacteren van poedervormige wasmiddelen. En Liquid, het compacteren van vloeibare wasmiddelen.

Save water and Energy
Communicatie om consumenten te helpen water en energie te besparen tijdens de vaatwas.

HERA-project
Risico-beoordeling van de meestgebruikte ingrediënten in wasmiddelen. Klik hier voor meer informatie.

Code of Good Environmental Practice
Succesvol Europees project om in 5 jaar de milieubelasting door het wassen aanzienlijk te verminderen.

WashRight 
Campagne om consumenten te helpen hoe ze milieubewust kunnen wassen.

Air Fresheners stewardship Programme 
Bevorderen van verantwoorde communicatie over luchtverfrissers, samen met verantwoorde productie en juist gebruik van luchtverfrissers.

Environmental Risk Assessment and Management (ERASM)
Een gezamenlijk initiatief met CESIO (producenten van oppervlakteactieve stoffen) voor onderzoek naar de milieueffecten van oppervlakteactieve stoffen.

 

Daarnaast zijn er nog een aantal projecten die alleen in Nederland hebben plaatsgevonden. Soms hebben deze projecten een Europese vervolg gekregen.

Proeftuin SOMS
In het kader van het overheidsbeleid SOMS (Strategisch Omgaan Met Stoffen) is de website www.isditproductveilig.nl ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor voorlichten van consumenten over schoonmaakmiddelen: Wat zit er in? Hoe moet ik het veilig gebruiken

Convenant Verpakking
Succesvolle activiteiten om verpakkingamerialen te reduceren door compacteren, concentreren en introductie van navulverpakkingen

Niet-mengen symbool
Succesvolle publiciteitscampagne waarbij het grote publiek wist dat chlooorproducten niet moeten worden gemengs met andere reinigingsmiddelen

SIS systeem
Standaardisatie van informatie richting professionel gebruikers over gebruik van producten en machines meer informatie Veilig werken: GEIS Het begrip: veiligheid Etiket (consument) Etiket (professioneel) Etiket van de toekomst Veiligheidsinformatieblad (Vib) Gezondheid Milieu Duurzaamheidsinitiatieven Duurzaam schoonmaken (charter) Cleanright website Zuiniger wassen (AISE Code) Zuiniger vaatwassen (SaveWater&Energy) Compacte wasmiddelen (LSP-2/L) Beoordelen van grondstoffen (HERA) Symbolen voor veilig gebruik Eenduidigheid in de markt Duurzaam inkopen Wet- en regelgeving Schoonmaaktermen Veiligheidsinstructies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies