Disclaimer & Cookies

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel de NVZ alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de NVZ niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. De NVZ kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan de NVZ verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVZ.

Databescherming
De NVZ respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de NVZ gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy
Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens
De NVZ verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de NVZ toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie
In sommige gevallen zal de NVZ gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Cookieverklaring
Sinds de nieuwe Telecommunicatiewet op 5 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig is en onvriendelijk kan overkomen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met elke pagina van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat uw keuzes en instellingen vervolgens worden herkend bij herhaald bezoek aan een website vanaf dezelfde computer.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. e-mail- en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe kan ik cookies weigeren?
U kunt eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Wij raden u aan om de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor het verwijderen van bestaande en weigeren van nieuwe cookies.

Waarvoor gebruikt de NVZ cookies?
Het bijhouden van statistieken (Google analytics):
Met statistieken kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel mensen een bepaalde webpagina bezoeken, zodat we weten welke onderdelen van de website populair zijn.

Het onthouden van inloggegevens:
U logt in op deze website en laat uw gegevens onthouden. Door het cookie onthoudt ons systeem bij uw volgende bezoek dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

Let op:
Indien u cookies weigert of blokkeert, zal deze website uw inloggegevens niet meer onthouden.