Een hulpmiddel voor de consument

Een keurmerk is bedoeld als hulpmiddel voor de consument om beter te kunnen kiezen tussen producten. Het keurmerk biedt extra informatie om een keuze te kunnen maken. De beoordeling van een product wordt door verschillende nationale en internationale organisaties uitgevoerd. Iedere organisatie heeft haar eigen eisen en accenten, sommige algemener (bijvoorbeeld Goedgekeurd Keurmerkinstituut), andere met heel specifieke milieueisen (Europees Ecolabel, Milieukeur Nederland).

Als een product geen keurmerk heeft, betekent dit niet dat het product slechter is. De meeste fabrikanten vragen alleen een keurmerk aan als ze denken dat ze hier financieel voordeel mee kunnen behalen. De Consumentenbond keurt ook producten, voornamelijk op prestatie/kwaliteit, maar zij kennen geen keurmerk toe.

Goedgekeurd Keurmerkinstituut
Het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl) is de eigenaar van dit keurmerk. Dit keurmerk is de opvolger van Goedgekeurd Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en Goedmerk. Het keurmerk is een totaalkeurmerk. Dit betekent dat alle aspecten die voor de consument van belang zijn onderzocht worden, zoals:

 • functionaliteit 
 • duurzaamheid 
 • veiligheid 
 • ergonomie 
 • milieu 
 • productinformatie 
 • garantieregeling

De eisen waaraan een product moet voldoen, zijn vastgesteld door onafhankelijke deskundigen.

Europees Ecolabel
Het officiële Europese Milieukeurmerk van de EU, ‘Europees Ecolabel’ (ook wel ‘The Flower’), kent een vignet toe aan producten die binnen hun productgroep voldoen aan criteria die de Europese Commissie heeft vastgesteld. Dit keurmerk beoordeelt onder meer:

 • of het product geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu of slecht biologisch afbreekbaar zijn 
 • de hoeveelheid verpakkingsafval die ontstaat 
 • de veiligheid 
 • de instructies voor een correct gebruik met betrekking tot het milieu

Ook wordt gelet op de prestaties van het product, de functionele criteria. Producten die wel aan de milieucriteria voldoen maar duidelijk minder goed werken dan andere producten, krijgen geen Europees Ecolabel. Het keurmerk wordt afgegeven door een onafhankelijke instantie. Men kan op verschillende consumentenproducten een Ecolabel aantreffen, van schoenen tot matrassen en van verven tot schoonmaakmiddelen. Meer (Engelstalige) informatie leest u op ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Milieukeur Nederland
Nederland heeft ook haar eigen officiële Milieukeur, uitgegeven door SMK (voorheen Stichting Milieukeur). Voor was- en schoonmaakmiddelen kunnen fabrikanten echter geen Milieukeur aanvragen (met uitzondering van autoreinigingsmiddelen), omdat er al een Europees Ecolabel voor was- en schoonmaakmiddelen bestaat. Er zijn dus geen schoonmaakmiddelen met een Nederlands Milieukeur te koop.

Stichting Milieukeur is de uitvoerende instantie van het Europese Ecolabel in Nederland (zogenaamde Competent Body). Men kan in Nederland voor verschillende producten het Milieukeur aanvragen. Zie: www.milieukeur.nl

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies