NVZ-uitgaven

 

Op deze pagina vindt u alle uitgaven die de NVZ in de afgelopen jaren heeft gepubliceerd. 

Kijk voor handouts en factsheets op deze pagina.

 

Duurzaam wassen en schoonmaken: al ruim vijftig jaar een succes (2021)

De NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is al meer dan dertig jaar een aanjager van initiatieven die huishoudelijke taken, zoals wassen en schoonmaken, veiliger en beter voor het milieu maken. Niet alleen in Nederland lopen we voorop met duurzame initiatieven, maar juist ook in Europees verband, als zeer actieve deelnemer in de Europese branchevereniging A.I.S.E.. Logisch, want de markt voor was- en reinigingsmiddelen is Europees georiënteerd en in Nederland wordt ook veel geproduceerd voor andere Europese landen. Lees in deze uitgave over het beleid ten aanzien van duurzaamheid. Wat begon met productgerichte milieuzorg en aandacht voor veiligheid, richt zich inmiddels op duurzaamheid in veel bredere zin volgens de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel de Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties.
>> Also available in English.

duurzaam wassen en schoonmaken.JPG


 

Desinfectiemiddelen in het (pluim)veetransport: aanmaken en doseren (2020)

Goede hygiëne wordt bereikt door (pluim)veetransportmiddelen eerst goed te reinigen en vervolgens te desinfecteren. Hierbij is het van belang dat desinfectiemiddelen op de juiste manier en in de juiste concentratie worden gebruikt om een goed desinfectieresultaat te krijgen. Deze brochure zet een aantal voorbeelden uiteen voor gebruikers van desinfectiemiddelen voor het (pluim)veetransport.

desinfectiemiddelen pluimveestransport.JPG


 

Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij (2020)

NVZ en Stichting Avined presenteren hun gezamenlijke uitgave 'Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij'. In deze brochure wordt onder meer ingegaan op de betekenis van bepaalde claims op het gebied van bijvoorbeeld milieu, voedselveiligheid, en gezondheid van mens en dier, hoe reinigingsmiddelen veilig en effectief gebruikt kunnen worden en op deze wijze bijdragen aan een voedselveilig product, en een goede hygiëne. Ook is een samenvatting van de brochure beschikbaar.

reinigingsmiddelen pluimvee.JPG


 

Slim Desinfecteren (2020)

In de brochure Slim Desinfecteren wordt ingegaan op het slim gebruiken van desinfectiemiddelen in en om het huis: wanneer moet je een desinfectiemiddel toepassen? Welk desinfectiemiddel is dan geschikt? Hoe gebruik ik een desinfectiemiddel?

Slim desinfecteren.JPG


 

Slim Wassen (2019)

De uitgave Slim Wassen is niet alleen bedoeld voor de student die op kamers gaat en nog veel moet leren over wassen, maar ook voor bijvoorbeeld gezinnen voor wie wassen heel vanzelfsprekend is. Een ieder zou zich moeten afvragen: was ik wel slím, dat wil zeggen effectief, efficiënt en duurzaam? Denk hierbij aan het sorteren van de was, en het kiezen van het juiste wasprogramma en wasmiddel.

slim wassen.JPG


 

Hygiëne tijdens het melkproces (2019)

Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met een goede hygiëne verspreiding van ziektes voorkomen. Samen met de NZO, heeft de NVZ de brochure Hygiëne tijdens het melkproces uitgebracht.

hygiene melkproces.JPG


 

Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen (2018)

De naam zegt het al: Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen. Met deze uitgave geven we u handvatten voor het verstandig gebruiken van desinfectiemiddelen.

verstandig gebruik desinfectiemiddelen.JPG


 

Slim en Schoon (2018)

In Slim en schoon heeft de NVZ, passend bij de drie pijlers Schoon, Hygiënisch, Duurzaam, een uitgave uitgebracht over het maatschappelijk nut van mechanische schoonmaaksystemen (machines).

slim en schoon.JPG


 

Hygiëne Thuis (2015)

Onze uitgave over hygiëne thuis komt u te lezen over hygiënemaatregelen thuis. Alles wat u moet weten over de basisprincipes van een goede en gezonde hygiëne verzameld in één handzame brochure!

Hygiëne thuis voorkant.JPG


 

Duurzaam hier en nu (2019)

Dat de was- en reinigingsmiddelenbranche duurzaamheid door de gehele keten hoog in het vaandel heeft staan en daarnaar acteert, is iets wat u na het lezen van de uitgave Duurzaam hier en nu zult begrijpen.

NVZ_Duurzaamheid_Voorkant.JPG


 

Schoonmaken hier en nu (2015)

In de speciale uitgave over wassen en reinigen Schoonmaken hier en nu leest u over het belang van schoonmaken voor een goede hygiene. Op school, thuis, op het werk, elke dag wordt er schoongemaakt.Schoonmaken maakt daarmee een vanzelfsprekend, maar essentieel onderdeel uit van ons dagelijks leven.

schoonmaken hier en nu.JPG