Enquête: wat vindt u van de NVZ en haar waarden: Schoon, Hygiënisch en Duurzaam?

Met het oog op versterking van de dienstverlening en de maatschappelijke functie van de NVZ en haar leden, en mede in het licht van haar aanstaande 70-jarige jubileum, vindt een onderzoek plaats onder externe betrokkenen naar 'de waarde(n) van de NVZ en haar leden'. Graag vragen we hierbij ook úw input, in de vorm van het invullen van een vragenlijst.
 
Deze vragenlijst bestaat uit 4 delen en een keuzemogelijkheid.
De 4 (korte) delen betreffen de vragen:
- Wie bent u?
- (Hoe) kent u de NVZ?
- Wat is uw belang (en uw behoefte) bij schoon, hygiënisch, duurzaam?
- Wat kan de NVZ voor u betekenen?

Aan het eind van de vragenlijst kunt u er nog voor kiezen om al dan niet over 10 stellingen uw mening te geven.

Uw medewerking aan deze vragenlijst is van belang voor de dienstverlening door, en de koersbepaling van de NVZ en haar leden. Ze wordt daarom zeer op prijs gesteld.

Start de vragenlijst hier.

Terug naar overzicht

1 juli 2018

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies