Was- en reinigingsmiddelenbranche zet volgende stap in verduurzaming verpakkingen

De was- en reinigingsmiddelenindustrie heeft zich het afgelopen jaar, samen met de cosmeticabranche, sterk gemaakt voor een structureel plan om de verpakkingen van hun producten nóg verder te verduurzamen. Dit ambitieuze verduurzamingsplan dient als voorbeeld en inspiratie voor vele andere sectoren. Het plan is  vastgesteld door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)  en aangeboden aan de ondertekenaars van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022.

NVZ directeur Hans Razenberg is blij met het plan: 'Innovatie en duurzaamheid zijn voor de was- en reinigingsbranche centrale waarden. Maar omdat onze producten zo vanzelfsprekend zijn in onze keukens en badkamers, zijn gebruikers zich vaak niet bewust van de slimme en duurzame innovaties die door de industrie worden toegepast. Denk aan doseermechanismen, oplosbare 'unit-dose' capsules, geconcentreerde waspoeders of het gebruik van recycled kunststof in verpakkingen.' 

Waarom dit plan?

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen van verpakkingen opstelt. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen opstellen ter verduurzaming van de gebruikte productverpakkingscombinaties in de branches. Razenberg: 'Dit is een stimulans voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen.'

Wat staat er in ons brancheverduurzamingsplan?

In dit  verduurzamingsplan zijn door de branches zelf 10 ‘hoogst haalbare doelen’ omschreven, die als norm voor het verduurzamen van verpakkingen zullen gelden. Zo zal 50% van de branche in 2018 gebruik maken van gerecycled kunststof in hun verpakkingen, neemt het gebruik van monomaterialen toe en is 80% van het gebruikte papier en karton duurzaam. Wat dit concreet inhoudt, leest u in het brancheverduurzamingsplan, dat u hier kunt downloaden.

Over ons

De NVZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk- en leefomgeving. De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.

Terug naar overzicht

10 december 2015

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies