Zure en alkalische reinigingsmiddelen
Voor het verwijderen van verontreinigingen worden vaak zure en alkalische reinigingsmiddelen gebruikt. Deze middelen gaan een reactie aan met de verontreiniging, waardoor deze oplost of verandert. Of een reinigingsmiddel zuur, neutraal of alkalisch wordt genoemd, is afhankelijk van de pH-waarde. Hoe en waar een reinigingsmiddel kan worden toegepast, hangt onder meer af van deze pH-waarde.

Schaal van pH-waarden
Een zuur reinigingsmiddel heeft een lage pH-waarde; een sterk alkalisch reinigingsmiddel heeft een hoge pH-waarde. De schaal van pH-waarden loopt van 0 tot 14. Zoals u in onderstaande tabel kunt zien, zijn niet alle zure en alkalische oplossingen gevaarlijk. Veel producten die wij dagelijks gebruiken, zijn ook zuur of alkalisch.
pH-waarde Betekenis Voorbeeld alledaagse producten
0-2 Zeer sterk zuur pH=1: citroenzuur
pH=2: appel; natuurazijn
2-4 Sterk zuur pH=2,5: cola
pH=3: sinaasappel; sherry
4-6 Zwak zuur pH=4: bier; tomaten
pH=5: kaas
pH=5-6: huid; handzeep; shampoo
pH=6: zalm; volle melk
7 Neutraal pH=7: drinkwater; eieren
8-10 Zwak alkalisch pH=8: jenever
pH=10: vloeibare zeep
10-11,5 Sterk alkalisch pH=10,5: textielwasmiddel
pH=11: ammonia
11,5-14 Zeer sterk alkalisch pH=12: soda
pH=14: gootsteenontstopper

Toepassing van zure reinigers
Zure reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld schoonmaakazijn, mierenzuur) kunnen kalk en roest verwijderen. Het is dus ook geen fabeltje dat een roestige spijker weer mooi gaat glimmen na enige tijd inweken in een glas cola. Hoe sterker het zuur (lagere pH-waarde), hoe sterker deze kalk- en roestverwijderende werking is.

Toepassing van alkalische reinigers
De belangrijkste eigenschap van alkalische reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld zeep, soda, ammonia) is dat ze vetten verwijderen. Hoe sterker alkalisch (hogere pH-waarde), hoe krachtiger de ontvettende werking is. Alkalische middelen zijn, vanuit de scheikunde bekeken, de tegenhangers van zuren.

Let op veilig gebruik
Het werken met (sterke) zure en alkalische reinigingsmiddelen kan gevaren opleveren.
- Meng nooit reinigingsmiddelen met elkaar! Wanneer u bijvoorbeeld chloorbleekmiddel en een zuur met elkaar mengt, ontstaat het schadelijke chloorgas. Het mengen van zure en alkalische reinigers heeft bovendien geen nut, want ze heffen elkaars werking dan op.
- Stoffen met een pH hoger dan 9 en lager dan 5 zijn slecht voor de huid. Ze kunnen ook allerlei materialen aantasten.
- De pH-waarde zegt niet alles. Lees altijd vůůr gebruik het etiket en/of de gebruiksaanwijzing, en volg de gebruiksvoorschriften op. Meer informatie over veilig gebruik van was- en reinigingsmiddelen, onder andere over de informatie op het etiket, vindt u op de website: www.isditproductveilig.nl. Op deze website kunt u hier beknopte informatie vinden over veilig gebruik van professionele reinigingsmiddelen.